Operat Wodnoprawny dla Krakowa

Zgod­nie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.U.2001 nr 115 poz. 1229) pozwo­le­nie wod­no­prawne jest wyma­gane na szczególne korzystnie z wód zarówno w Ustrzykach Dolnych jak i całej Polsce.

Operat Wodnoprawny Ustrzyki Dolne

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Ustrzyk Dolnych i powiatu Bieszczadzkiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Ustrzyk Dolnych i powiecie Bieszczadzkim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Ustrzykach Dolnych?

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie.