Operat Wodnoprawny dla Leska

Operat Wodnoprawny Lesko

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Leska i powiatu Leskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Leskiego i powiecie Leskim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Lesku

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny Lesko Operat Wodnoprawny Lesko Operat Wodnoprawny Lesko Operat Wodnoprawny Lesko

Lesko (do 1931 Lisko) – miasto w woj. podkarpackim, stolica powiatu, siedziba gminy Lesko. Położone nad Sanem na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich. W latach 1972-1975 Lesko było siedzibą powiatu bieszczadzkiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego. Według danych z 31 grudnia 2014 miasto miało 5615 mieszkańców [Wikipedia].

Powiat leski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 2002 z części powiatu bieszczadzkiego. Jego siedzibą jest miasto Lesko. Powiat od południa graniczy ze słowackim krajem preszowskim, od zachodu – z powiatem sanockim, a od wschodu – z powiatem bieszczadzkim. Podstawowe gałęzie gospodarki to rolnictwo i turystyka [Wikipedia].

Budowle przeciwpowodziowe – to m.im. poldery przeciwpowodziowe, zbiorniczki retencyjne posiadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe wraz z budynkami związanymi z nimi funkcjonalnie a dodatkowo wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe;

Zlewnia – zakres lądu, spośród jakiego całkowity spływ powierzchniowy wód zostaje wypuszczany przez zbiór strug, strumyków, prądów, rzeczek a również kanałów do obranego punktu biegu cieku.

Powódź – definiuje się przez to chwilowe pokrycie poprzez wodę obszaru, który w właściwych warunkach nie zostaje pokryty wodą, w szczególności zapoczątkowane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, akwenach wodnych a także rowach;

Ścieki przemysłowe – to ścieki powstałe w związku z realizowaną poprzez zakład aktywnością handlową, gospodarczą, magazynową, komunikacyjną albo usługową, wypuszczane urządzeniami kanalizacyjnymi rzeczonego zakładu;