Operat Wodnoprawny dla Ustrzyk Dolnych

Operat Wodnoprawny Ustrzyki Dolne

Wykonujemy Operaty Wodnoprawne na terenie Ustrzyk Dolnych i powiatu Bieszczadzkiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej  doku­men­tacji w celu uzy­ska­nia pozwo­le­nia wod­no­praw­nego, co oznacza zgodę władz na korzystanie z wód.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawne na terenie Ustrzyk Dolnych i powiecie Bieszczadzkim. Ponadto kom­ple­tu­jemy wszystkie niezbędne doku­menty oraz spełniamy wszystkie powinności przed orga­nami admi­ni­stra­cji Pań­stwo­wej.

Jak zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego w Ustrzykach Dolnych?

Napisz na adres mailowy: operaty@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Podkarpacie. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%.

Uwaga! na naszej stronie nie znajdziesz nigdzie indziej informacji na temat operatów wodnoprawnych, wszelkich informacji możesz zasięgnąć telefonicznie bądź mailowo!

Pozostałe informacje

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowego operatu wodnoprawnego możemy dla Państwa wykonać usługę kamerą termowizyjną.

Operat Wodnoprawny Ustrzyki Dolne Operat Wodnoprawny Ustrzyki Dolne Operat Wodnoprawny Ustrzyki Dolne Operat Wodnoprawny Ustrzyki Dolne

Powiat bieszczadzki – powiat w Polsce, w województwie podkarpackim z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Jest najrzadziej zaludnionym powiatem w Polsce (19,46 os/km²). Stanowi fragment dawnego województwa krośnieńskiego. Został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. W 2002 roku wydzielono z niego powiat leski [Wikipedia].

Ustrzyki Dolne – miasto w województwie podkarpackim, siedziba powiatu bieszczadzkiego, położone nad rzeką Strwiąż. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne. W latach 1944–1951 miasto należało do ZSRR (wróciło do Polski w ramach umowy o zmianie granic). W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego. Leży na wysokości ok. 480 m n.p.m., na trasie małej i dużej pętli bieszczadzkiej. Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 9383 mieszkańców [Wikipedia].

Operat Wodnoprawny – podstawowy dokument dołączany do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Niniejszy dokument sporządza się w formie opisowej na papierze oraz w formie elektronicznej. Część graficzna w postaci cyfrowej może być załączona w postaci pliku rastrowego lub wektorowego.

Przepisy karne dot. operatów wodnoprawnych – przykładowo każe grzywny podlega każdy kto:

  • wykonuje w pobliżu urządzeń wodnych lub pomiarowych roboty lub czynności zagrażające tym urządzeniom,
  • bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego
  • nie wykonuje obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego,
  • nie stosuje się, jeżeli korzystanie z wód dotyczy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych,
  • zmienia stan wody na gruncie,
  • grodzi nieruchomości przyległe do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu
  • to tylko niektóre z przypadków opisanych w Prawie Wodnym