Termowizja fotowoltaiki w Bochni

Termowizja fotowoltaiki w Bochni

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Bochni

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Bochni i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Bochni i woj. Małopolskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Bochni

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Małopolska. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w Bochni Termowizja fotowoltaiki w Bochni Termowizja fotowoltaiki w Bochni Termowizja fotowoltaiki w Bochni

Do korzyści zlecenia naszej firmie usług termowizyjnych w rozwiązywaniu zagrożeń i czynnościach konserwacyjnych można wymienić: krótsze przestoje i dłuższy termin dynamicznej pracy. Innymi głównymi korzyściami są: rzetelne i zrozumiałe wiadomości podane w formie zdjęć z komentarzami, zwiększona efektywność konserwacji, a tym samym dłuższa liczba roboczo godzin bez wymiany podzespołów.

Każdy obiekt o temperaturze powyżej zera absolutnego (0 Kelvinów = -273,15 °C) emituje promienie podczerwone. Na tym promieniowaniu opierają się nasze usługi termowizyjne.

Nasze usługi termomizyjne (analizy remontowe i przemysłowe za wsparciem pomiaru temperatury) to bezkontaktowa metoda która błyskawicznie i bez ingerencji wykrywa źródło problemu. Jednakże opowiadając na z reguły zadawane zapytanie „jak wnikliwie w ścianie widzi kamera” – termowizja wskazuje rozkład temperatury na powierzchni przedmiotu tym samym nie pozwala zerknięcia do środka lub przez przedmiot.

Za pomocą naszej usługi termowizyjnej możliwy jest tylko i wyłącznie badanie temperatury nawierzchni badanego obiektu; nierealne jest spojrzenie do wnętrza czegoś czy też przez coś innego.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Bochnia – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba powiatu bocheńskiego, położone nad rzeką Rabą, w dolinie potoku Babica, na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego (ściślej: Podgórze Bocheńskie). Miasto ma 30 303 mieszkańców (31 grudnia 2012) [Wikipedia].

Kraków – Zakup i dostawa przenośnej kamery termowizyjnej dla WGiG. Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie [uzp].

Kraków – Zakup i dostawa kamery termowizyjnej do magazynu znajdującego się w Szkole Aspirantów PSP, 31-951 Kraków, os. Zgody 18. Przedmiot zamówienia: Kamera termowizyjna – 1 szt. Zamawiający opis przedmiotu zamówienia załącza do SIWZ jako załącznik nr 5D. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości: 7% – na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., art. 41 ust. 2 i 10 (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Dostawa kamery termowizyjnej do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18 loco magazyn, na koszt. Wykonawcy [uzp].