Termowizja fotowoltaiki w Nowym Sączu

Termowizja fotowoltaiki w Nowym Sączu

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Nowym Sączu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Nowego Sącza i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Nowego Sącza i woj. Małopolskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Nowym Sączu

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Małopolska. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w Nowym Sączu Termowizja fotowoltaiki w Nowym Sączu Termowizja fotowoltaiki w Nowym Sączu Termowizja fotowoltaiki w Nowym Sączu

Nasze przeglądy kamerą termowizyjną zdobyły zastosowanie w wielu obiektach komercyjnych i magazynowych. Gwarantują diagnostykę urządzeń, kontrolę elektryki, a także inspekcję izolacji mieszkań. Zamawiając nasze usługi termowizyjne do lokalizacji i diagnostyki Twoich problemów redukujesz wydatki i oszczędzasz swój czas i pracowników.

Termogramy zawierające cyfrowe obrazy termiczne i połączone z nimi dane, zapisywane są w naszych raportach termowizyjnych i sprawozdaniach z przeglądu urządzeń elektrycznych. Termogram – obraz radiometryczny to rozkład termiczny z obliczonymi wartościami temperatur w indywidualnych jego punktach.

Nawierzchnia każdego mierzonego przez naszą firmę materiału ma specyficzną emisyjność, na podstawie której podczas badań określamy temperaturę obiektu.

Nasze usługi termowizyjne idealnie nadają się do testów okien; Jako że wiele surowców, takich jak szkło, które są przeźroczyste dla oka ludzkiego nie jest przenikalnych dla promieniowania podczerwonego. Dzięki temu posiadamy możliwość przeprowadzenia usług badania jakości zestawu szybowego w oknie.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Kraków (łac. Cracovia) – miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni, stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego [Wikipedia].

Kraków: Dostawa termowizyjnego zestawu pomiarowego dla Instytutu M6 Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych , ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, woj. małopolskie. Dostawa termowizyjnego zestawu pomiarowego dla Instytutu M6 Politechniki Krakowskiej. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ [uzp].

Kraków: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk , ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków, woj. małopolskie. Dostawa sprzętu laboratoryjnego o minimalnych wyszczególnionych parametrach: Specjalizowany termoanemometr z przetwornikiem A/D i kalibratorem sond termoanemometrycznych. Wzbudnik drgań. Niskociśnieniowy przetwornik różnicowy o długotrwałej stabilności temperaturowej o zakresie 0.1 mbar. Niskociśnieniowy przetwornik różnicowy o długotrwałej stabilności temperaturowej o zakresie 20 mbar. Przetwornik ciśnienia barometrycznego. Przetwornik wilgotności i temperatury. Oscyloskop. Układy pozycjonowania czujników w obszarze pomiarowym tuneli – liniowy i obrotowy. Mostek LRC. Piec kalibracyjny. Karta pomiarowa. Kamera termowizyjna [uzp].