Termowizja fotowoltaiki w Gliwicach

Termowizja fotowoltaiki w Gliwicach

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Gliwicach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Gliwic i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Gliwic i woj. Małopolskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Gliwicach

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Małopolska. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w Gliwicach Termowizja fotowoltaiki w Gliwicach Termowizja fotowoltaiki w Gliwicach Termowizja fotowoltaiki w Gliwicach

Termogramy zawierające cyfrowe zdjęcia termiczne i powiązane z nimi dane, zapisywane są w naszych raportach termowizyjnych i sprawozdaniach z przeglądu urządzeń elektrycznych.

Każdy przedmiot o temperaturze powyżej zera absolutnego (0 Kelvinów = -273,15 °C) oddaje promienie podczerwone. Na tym promieniowaniu opierają się nasze usługi termowizyjne.

Typowe matryce współczesnych kamer termowizyjnych składają się z 16 x 16 do 320 x 240 pikseli. Pierwsza ilość wskazuje liczbę kolumn, a druga wyświetlanych wierszy. Przykładowo tablica 160 x 120 składa się z 19200 pikseli. W termografii punkt oznacza najmniejszy, autonomiczny piksel detektora typu FPA, zdatny do wykrywania promieniowania podczerwonego.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Częstochowa: Dostawa kamery termowizyjnej z oprzyrządowaniem dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej , ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, woj. śląskie. Dostawa kamery termowizyjnej z oprzyrządowaniem dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ [uzp.bip.gov.pl].

Częstochowa: Dostawa kamery termowizyjnej z oprzyrządowaniem dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska , ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, woj. śląskie. Dostawa kamery termowizyjnej z oprzyrządowaniem dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ [uzp.bip.gov.pl].

Gliwice: Dostawa sprzętu, Instytut Techniki Górniczej KOMAG , ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice. Cześć I obejmuje dostawę: a) kamery ognioszczelne – 4 szt. b) kamera termowizyjna ognioszczelna – 1 szt. c) sterownik – komputer z monitorem z matrycą 19, PC w wykonaniu przeciwwybuchowym, klawiaturą iskrobezpieczną, min 8 konwerterów, switch 12 wejściowy – 1 szt. Część II obejmuje dostawę: a) kabel światłowodowy górniczy – 500 m b) przewód zasilający OnGcekżi-G 2×2.5 + 2.5 mm2 – 100m c) przewód zasilający OnGcekżi-G 2×4 + 4 mm2 – 300 m d) przewód typu YKGSYekyn 4×1.5 mm2, 50 m e) skrzynka rozgałęźna – 2 szt. f) przycisk sterowniczy PP-62 – 1 szt [uzp.bip.gov.pl].

Katowice: DOSTAWA KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z WYPOSAŻENIEM. Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, pochodzącej z bieżącej produkcji kamery termowizyjnej w ilości 1 szt., zwanej dalej kamerą, której szczegółowe parametry określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę kamery do siedziby Zamawiającego (Katowice, ul. Bankowa 12, Dział Logistyki) oraz zapewniony serwis gwarancyjny na terenie kraju.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważną Zamawiający uzna kamerę, której parametry techniczne i funkcjonalne nie będą gorsze niż te, które zostały wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ [uzp.bip.gov.pl].