Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Nie zamierzasz jechać z Raciborza do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia JaworznoKamera Termowizyjna Wypożyczalnia JaworznoKamera Termowizyjna Wypożyczalnia JaworznoKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Jaworzno (niem. Ratibor, czes. Ratiboř, śl. Racibůrz, śl-niem. Rattebor) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu raciborskiego. Jaworzno jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, zwana perłą gotyku śląskiego. Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 [Wikipedia].

Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 56 084 mieszkańców[1]

Co wykonuje się w Jaworznie za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Jaworzno:
  1. NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie.
  2. Wykonanie badań geofizycznych w ramach zadania pn. Działania zmierzające od rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie – etap I – dokumentacja techniczna. W ramach zadania należy wykonać badania geofizyczne na terenie o pow. ok. 80 ha, w tym: 1) Wykonanie badań sejsmicznych metodami: a) refrakcyjną (min. 20 km profilu), b) tomografia refrakcyjna (min. 20 km profilu), c) metoda refleksyjna (min. 20 km profilu), d) MASW (min. 20 km profilu). 2) Wykonanie badań georadarowych. 3) Wykonanie badań elektromagnetycznych. 4) Wykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych. 5) Wykonanie skanu 3D. 6) Opracowanie wyników. Przedmiot zostanie wykonany w celu szczegółowego rozpoznania miejsc gromadzenia odpadów z zakładów chemicznych, występowania zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym oraz ustalenia szczelności naturalnej bariery geologicznej na terenie doliny potoku Wąwolnica w Jaworznie, umożliwiających wykonanie projektu technicznego remediacji i rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Nie zamierzasz jechać z Raciborza do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia RacibórzKamera Termowizyjna Wypożyczalnia RacibórzKamera Termowizyjna Wypożyczalnia RacibórzKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Racibórz (niem. Ratibor, czes. Ratiboř, śl. Racibůrz, śl-niem. Rattebor) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu raciborskiego. Racibórz jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, zwana perłą gotyku śląskiego. Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 [Wikipedia].

Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 56 084 mieszkańców[1]

Co wykonuje się w Raciborzu za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Racibórz:
  1. NAZWA I ADRES: Miasto Racibórz , ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, woj. śląskie
  2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dachu budynku administracyjnego Urzędu Miasta Racibórz. Budynek administracyjny o pow. zabudowy 1200 m2. 2). Dach częściowo płaski -pokryty papą termozgrzewalną, częściowo mansardowy pokryty blacha płaską mocowana na rąbek stojący. Zakres opracowania dokumentacji: 1). Termomodernizacja dachu budynku administracyjnego Urzędu Miasta i łącznika w technologii styro-papy, 2). Termomodernizacja mansardy w technologii nadmuchu granulatem z wełny mineralnej, przeprowadzając wcześniej przegląd kamerą termowizyjną miejsc nadmiernego wychładzania i nagrzewania się wszystkich pomieszczeń usytuowanych na ostatniej kondygnacji, 3). Wymiana lub naprawa obróbek blacharskich, 4). Wymiana istniejących oraz wyprowadzenie nad dach nowych brakujących pionów odpowietrzających kanalizację, 5). Modernizacja wejścia na dach polegającą na wykonaniu: bezpiecznego wejścia od strony budynku, odpowiedniego zadaszenia, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, 6). Wykonanie skutecznej instalacji grzewczej rynien i rur spustowych, 7). Uzupełnienie na mansardach płotków i łapek przeciwśniegowych, 8). Remont lub wymiana istniejących masztów usytuowanych na dachu , 9). Remont lub wymiana instalacji odgromowej, 10). Wykonanie skutecznych zabezpieczeń przed zanieczyszczaniem ptasimi odchodami obróbek blacharskich oraz zewnętrznych parapetów okiennych.

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Nie zamierzasz jechać z Bytomia do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia BytomKamera Termowizyjna Wypożyczalnia BytomKamera Termowizyjna Wypożyczalnia BytomKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Bytom (śląs. Bytůń[4], łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn[5]) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej, historycznie na Górnym Śląsku [Wikipedia].

Co wykonuje się w Bytomiu za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Bytom:
  1. NAZWA I ADRES: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna , ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, woj. śląskie
  2. Kamera Termowizyjna służy do obserwacji, profilaktycznie
  3. Kamera Termowizyjna jest odporna na niewielkie wybuchy

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Nie zamierzasz jechać z Zabrza do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia ZabrzeKamera Termowizyjna Wypożyczalnia ZabrzeKamera Termowizyjna Wypożyczalnia ZabrzeKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Co wykonuje się w Zabrzu za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Zabrze:
  1. NAZWA I ADRES: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla , ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie
  2. Zestaw sond wizyjnych do analizy obrazu w wysokich temperaturach w tym: zestaw kamer termowizyjnych
 2. Zabrze:
  1. NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie
  2. Urządzenie wykorzystywane dla bezpiecznego prowadzenia robót w wyrobiskach górniczych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Nie zamierzasz jechać z Gliwic do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia GliwiceKamera Termowizyjna Wypożyczalnia GliwiceKamera Termowizyjna Wypożyczalnia GliwiceKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Co wykonuje się w Gliwicach za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, ul. Akademicka, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Zestaw do termowizji służy do pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym. Stanowi element stanowiska do projektowania i testowania systemów analizy obrazów i wizyjnej inspekcji stanu obiektów.
 2. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica , ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 3. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska , ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kamera termowizyjna służy do analizy i monitorowania temperaturowego promieniowania podczerwieni. Kamera jest przeznaczona do montażu na bezzałogowych obiektach. Miniaturowa kamera termowizyjna wyposażona jest w dodatkowe elementy poszerzające jej możliwości. W skład całego urządzenia wchodzi: kamera termowizyjna ze standardowym obiektywem, dodatkowy obiektyw 35 mm, obudowa kamery wyposażona w złącze Lemo, złącze USB oraz złącze Gen-Lock do synchronizacji zewnętrznej.
  3. Silnik spalinowy spełniający emisje zanieczyszczeń min. EURO II służy do przeprowadzenia badań stanowisk-owych z wykorzystaniem opracowanych cykli jazdy oraz testu NEDC, które będą obejmowały rejestracje parametrów pracy napędu, zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń oraz pomiary cieplne silnika spalinowego (za pomocą posiadanej kamery termowizyjnej). Silnik posłuży także do badań obciążeń cieplnych rozrusznika i alternatora oraz układu chłodzenia podczas częstych włączeń i wyłączeń według cykli rzeczywistych oraz NEDC.
  4. Kamera termowizyjna przeznaczona do pomiaru promieniowania podczerwonego w zastosowaniu do diagnostyki systemów elektronicznych (laboratorium zaawansowanych technologii w automatyce, elektronice, informatyce)
  5. Kamera termowizyjna na stanowisku do pomiarów i diagnostyki ogniw fotowoltaicznych. Stanowisko do pomiarów termowizyjnych umożliwia wizualizację charakterystycznych parametrów określających jakość materiałów i gotowych ogniw fotowoltaicznych. Możliwe pomiary przestrzennych rozkładów efektywnego czasu życia nośników ładunku otrzymane metodą termowizyjną. Na stanowisku wykonuje się również badania służące do ujawniania miejsc upływności złączy i rozkładu rezystancji szeregowej w ogniwach fotowoltaicznych.
  6. Używa się również małogabarytowych oraz lekkich kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury in vivo powierzchni skóry człowieka

[uzp.bip.gov.pl]

Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Zabrzu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Zabrza i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Zabrza i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Zabrzu

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Śląsk. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w ZabrzuTermowizja fotowoltaiki w ZabrzuTermowizja fotowoltaiki w ZabrzuTermowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Nasza termowizja jest fantastycznym rozwiązaniem dla specjalistów zajmujących się administracją budynków lub nadzorem ruchu. Dzięki naszym pomiarom obiektów/systemów z wykorzystaniem termografii zyskasz w oczach swego Pracodawcy.

Nasze przeglądy kamerą termowizyjną znalazły zastosowanie w wielu obiektach komercyjnych oraz przemysłowych. Umożliwiają diagnostykę urządzeń, inspekcję elektryki, a także weryfikację izolacji budynków. Zamawiając nasze usługi termowizyjne do lokalizacji i diagnostyki Twoich problemów redukujesz koszty i oszczędzasz swój czas i pracowników.

Odkrycie nawet małej temperatury na przewodzie uziemiającym będzie wstanie wskazywać na poważne nieprawidłowości w instalacji elektrycznej i w efkcie skończyć się pożarem. Tylko dzięki naszym usługą termowizyjnym jesteście w stanie poddać próbie całą instalację w krótkim czasie.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Zabrze (niem. Hindenburg, śl. Zobrze) – miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Leży na Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 177 188 mieszkańców [Wikipedia].

Katowice: przetarg znak 1/2010 – roboty dociepleniowe elewacji. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie. Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7a,7b o powierzchni docieplenia 3008,17 m2 z remontem balkonów, wejść i kolorystyką elewacji oraz budowa dźwignika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku ( w najbliższym okresie grzewczym). Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia, w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w dokumentacji przetargowej, tj. w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót – załącznik Nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 8 do SIWZ [uzp.bip.gov.pl].

Gliwice: Dostawa stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych – kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej w podziale na 2 zadania. A) Zadanie 1 – Element stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- kamera z wyposażeniem oraz komputer do akwizycji i analizy obrazów 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1.1. jednej kamery z wyposażeniem, jest to aparatura, składająca się z kamery matrycowej, zestawu obiektywów, zestawu oświetlaczy, jednostki centralnej z kartą akwizycji oraz oprogramowania. Aparatura służyć będzie do rejestracji obrazów obiektów technicznych (elementy maszyn i urządzeń) przemieszczanych na podajniku. (kamery cyfrowe). 1.2. jednego komputera do akwizycji i analizy obrazów. (Komputery osobiste) B) Zadanie 2 – Element stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- obiektyw do kamery termowizyjnej 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego obiektywu o ogniskowej 50mm, przeznaczonego do uzupełnienia możliwości obserwacyjnych posiadanej przez Zamawiającego kamery termowizyjnej VarioCam Head firmy InfraTec posiadającej niechłodzony niskoszumowy detektor mikrobolometryczny o rozdzielczości 640×480 pikseli. (kamery cyfrowe) [uzp.bip.gov.pl].

Termowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej

Termowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Bielsko Białej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Bielsko Białej i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Bielsko Białej i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Bielsko Białej

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Śląsk. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w Bielsko BiałejTermowizja fotowoltaiki w Bielsko BiałejTermowizja fotowoltaiki w Bielsko BiałejTermowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej

Termogramy zawierające cyfrowe zdjęcia termiczne i związane z nimi dane, zapisywane są w naszych raportach termowizyjnych i sprawozdaniach z przeglądu urządzeń elektrycznych.

Nasze analizy termowizyjne udowodniły racjonalne wykorzystanie w wielu obiektach komercyjnych jak również produkcyjnych. Zapewniają diagnostykę sprzętów, weryfikację elektryki, a także kontrolę izolacji apartamentów. Rezerwując nasze usługi termowizyjne do lokalizacji oraz diagnostyki Twoich kłopotów redukujesz koszta i oszczędzasz własny czas i podwładnych.

Nasza termowizja jest doskonałym rozwiązaniem dla specjalistów zajmujących się administracją budynków lub nadzorem ruchu. Dzięki naszym pomiarom obiektów/systemów z wykorzystaniem termografii zyskasz w oczach swego Pracodawcy.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Bielsko-Biała (czes. Bílsko-Bělá, niem. Bielitz-Biala) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego. Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 r. z połączenia położonego na Śląsku Cieszyńskim Bielska, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1312 r. oraz małopolskiej Białej założonej w końcu XVI wieku. W latach 1975–1998 miasto było stolicą województwa bielskiego. Bielsko-Biała pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego, kulturalnego i turystycznego obszaru śląsko-małopolskiego pogranicza nazywanego często potocznie Podbeskidziem. Jest jednym z lepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski (m.in. 4,4% bezrobocia). Stanowi także ważny w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy. Miasto jest członkiem m.in. Związku Miast Polskich. Według danych z 31.12.2014 r. Bielsko-Biała liczyło 173 013 mieszkańców (22 miejsce w Polsce). Powierzchnia miasta wynosi 124,51 km² (19 miejsce w Polsce) i dzieli się ono formalnie na 30 osiedli (jednostek pomocniczych gminy) [Wikipedia].

Katowice: Przetarg znak 1/2010 – roboty dociepleniowe elewacji. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie. Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7a, 7b o powierzchni docieplenia 3 008,17 m2 z remontem balkonów, wejść i kolorystyką elewacji oraz budowa dźwignika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia, w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w dokumentacji przetargowej, tj. w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót – załącznik Nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 8 do SIWZ [uzp.bip.gov.pl].

Gliwice: Dostawa stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej. Politechnika Śląska , ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych – kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej w podziale na 2 zadania (kamery cyfrowe) [uzp.bip.gov.pl].

Termowizja fotowoltaiki w Rudzie Śląskiej

Termowizja fotowoltaiki w Rudzie Śląskiej

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Rudzie Śląskiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Rudy Śląskiej i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Rudy Śląskiej i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Rudzie Śląskiej

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Śląsk. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w Rudzie ŚląskiejTermowizja fotowoltaiki w Rudzie ŚląskiejTermowizja fotowoltaiki w Rudzie ŚląskiejTermowizja fotowoltaiki w Rudzie Śląskiej

Każdy obiekt o temperaturze powyżej zera absolutnego (0 Kelvinów = -273,15 °C) emituje promienie podczerwone. Na tym promieniowaniu opierają się nasze badania termowizyjne i analizy techniczne.

Do korzyści zlecenia nam usług termowizyjnych w rozwiązywaniu problemów i czynnościach konserwacyjnych można wymienić: krótsze przestoje i dłuższy czas dynamicznej pracy. Innymi głównymi korzyściami są: rzetelne i czytelne wiadomości podane w postaci zdjęć z komentarzami, zwiększona efektywność konserwacji, a tym samym dłuższa liczba roboczo godzin bez wymiany podzespołów.

Nasze badania termowizyjne zdobyły racjonalne wykorzystanie w wielu obiektach komercyjnych oraz produkcyjnych. Zapewniają diagnostykę urządzeń, inspekcję elektryki, a także inspekcję izolacji budynków. Zamawiając nasze usługi termowizyjne do lokalizacji oraz diagnostyki Twoich kłopotów redukujesz koszta i oszczędzasz własny czas i pracowników.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Ruda Śląska (śl. Ruda Ślůnsko, niem. Ruda) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Ruda Śląska została utworzona w 1959 r. z połączenia miast Ruda i Nowy Bytom. Każda z dzielnic miasta w przeszłości rozwijała się jako odrębna miejscowość, stąd związki poszczególnych dzielnic nie są duże. Jako centrum administracyjne miasta uchodzi Nowy Bytom, w którym mieści się Urząd Miasta oraz najważniejsze instytucje publiczne. Jako centrum handlowo-usługowe aspiruje dzielnica Wirek. Podczas sesji Rady Miejskiej 12 stycznia 2006 r. radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia dzielnicy Czarny Las, wyodrębniając ją z terenów dzielnic: Wirek, Nowy Bytom, Bielszowice [Wikipedia].

Zabrze: ZESTAW SOND WIZYJNYCH DO ANALIZY OBRAZU W WYSOKICH TEMPERATURACH W TYM: ZESTAW KAMER TERMOWIZYJNYCH. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie. 1) Przedmiotem zamówienia jest w szczególności dostawa zestawu dwóch kamer termowizyjnych wraz z programem do analizy termogramów i przygotowania raportów z pomiarów. 2) Oferowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2009 roku. 3) Gwarancja: minimum 24 miesiące, nie dłuższa jednak niż 120 miesięcy od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 4) Na przedmiot zamówienia składa się: dostawa, transport, montaż, uruchomienie oraz profesjonalne szkolenie użytkowników w zakresie termowizji i obsługi kamer termowizyjnych prowadzone przez termografistę z Certyfikatem Infrared Training Center przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 5) Wykonawca ma zapewnić serwis pogwarancyjny na podstawie odrębnej umowy. 6) Zamawiający wymaga: a) aby wyrób (asortyment) posiadał trwałe oznakowanie producenta/ wykonawcy pozwalające na jego pełną identyfikację (producent/wykonawca- typ- model- numer seryjny, datę produkcji), b) dostarczenia przedmiotu zamówienia w komplecie w jednym lub kilku opakowaniach pozwalających na zidentyfikowanie kompletu, c) dostarczenia wraz z urządzeniami kart gwarancyjnych wraz ze specyfikacją techniczną oraz instrukcji obsługi w języku polskim; ilość egzemplarzy winna odpowiadać ilości zamówionego sprzętu; na karcie gwarancyjnej należy wskazać dane teleadresowe wykonawcy wraz z numerem seryjnym, d) dostarczenia przy dostawie dokumentu gwarancji określającego zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym. 7) Wyposażenie zestawu musi być kompletne tak, aby po zainstalowaniu wszystkich elementów urządzenia przez Wykonawcę przyrząd był gotowy do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego, spełniające minimalne wymagania wskazane poniżej. 8) Minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia: A) Kamera termowizyjna nr 1: 1. Jakość obrazu termowizyjnego: a) Pole widzenia: ogniskowa 24° x 18° / 0,3 m b) Czułość termiczna: 0,025°C przy 30°C c) Częstotliwość obrazu: 60 Hz d) Ostrość: regulacja automatyczna lub ręczna e) Zoom elektroniczny: 8x, ciągły f) Typ detektora: InSb, chłodzona matryca FPA g) Rozdzielczość: 320×240 pikseli h) Zakres spektralny: 3 do 5 mikro metrów i) Chłodzenie detektora: Stirling Microcooler j) Wzmocnienie obrazu: filtr redukcji szumów, NUC z obrazu odniesienia, tryb wysokiej czułości (HSM) 2. Jakość obrazu fotograficznego a) Wbudowany aparat cyfrowy 3,2 Mpikseli, kolorowa, autofocus b) Wbudowane 2 lampy oświetlające LED 3. Prezentacja obrazu a) Wyjście wideo HDMI b) Interfejs USB 2.0 złącza mini USB oraz USB-A c) Wbudowany okular, ze zmiennym kątem obserwacji, kolorowy, OLED o rozdzielczości (800 x 480 pikseli) d) Wbudowany uchylny monitor 4,3 cala LCD (800 x 480 pikseli) 4. Pomiar a) Zakres pomiarowy temperatury: -40°C do +350°C b) Dokładność:+/- 1°C lub +/-1% odczytu dla zakresu 0 -100°C poza tym +/- 2% odczytu c) Funkcje pomiarowe: – Punkt ruchomy (do 3 punktów), – Obszar, – Profil liniowy, – Różnica temperatur d) Funkcje menu: – Palety (żelazo, tęcza, czarno-biała), auto dostrojenie wyświetlanej temperatury (ręczne/ciągłe/oparte o Histogram), – Obraz wideo, odtwarzanie filmów i zdjęć e) Nastawy: – Data/czas, Temperatura °C/°F, język – Korekcja transmisji atmosfery: Automatyczna, oparta o wprowadzoną odległość, temperaturę powietrza i wilgotność względną – Korekcja transmisji optyki: automatyczna, oparta o wartość z wbudowanych czujników – Korekcja emisyjności: zmienna w zakresie 0,01 do 1,0 lub wybrana z listy emisyjności materiałów – Korekcja temperatury otoczenia: automatyczna, oparta o wprowadzoną wartość temperatury otoczenia – Korekcja zewnętrznej optyki / okna: Automatyczna, oparta o wprowadzone wartości transmisji i temperatury dla optyki / okna 5. Rejestracja obrazu a) Typ zewnętrzna karta wysokiej pojemności typ SDHC 4 GB, b) Wbudowana pamięć wewnętrzna FLASH dla rejestracji filmów c) Zapis filmu nie radiometrycznego w formacie mp4 na kartę pamięci SDHC. d) Format pliku: termalny (radiometryczny) JPEG informacją o pomiarze lub nie pomiarowy obraz video. e) Format pliku: wizyjny standardowy JPEG automatycznie przypisany do odpowiadającego mu termogramu f) Jednoczesny zapis obrazu widzialnego i termowizyjnego 6. Warunki pracy a) Zakres temperatur pracy: -20° C do +50° C b) Zakres temperatur przechowywania: -30° C do +60° C c) Wilgotność – praca i magazynowanie: IEC 68-2-30/24h 95% bez kondensacji d) Zabezpieczenie obudowy IP 54, IEC 529 e) Odporność na udar dla pracy: 25g, zgodnie z IEC 68-2-29 f) Odporność na wibracje dla pracy: 2g, zgodnie z IEC 68-2-6 g) Spełniane Normy EMC: – EN61000-6-3 (Emission), – EN61000-6-2 (Immunity), – FCC 47 CFR Part 15 class B (Emission), – EN 61 000-4-8, L5, – EN/UL/CSA 60950-1, 7. System zasilania a) Typ akumulatory Litowo-jonowe, wielokrotnego ładowania b) Czas pracy: 3 godziny ciągłej pracy c) System ładowania: w kamerze (adapter AC lub 12VDC) lub 2 komorowa ładowarka d) Zasilanie zewnętrzne: adapter AC 110/220 VAC, 50/60 Hz lub 12 VDC 8. Wskaźnik laserowy a) Klasyfikacja klasa 2 b) Typ półprzewodnikowa dioda czerwona 9. Moduł GPS: dodanie informacji o położeniu do każdego termogramu 10. Dodatkowe informacje i warunki dostawy: a) Walizka transportowa b) Pas na ramię c) Dwa akumulatory d) Ładowarka sieciowa 230 VAC e) Kabel HDMI-DVI + HDMI-HDMI f) Kabel USB g) Karta pamięci SD h) Instrukcja obsługi w języku angielskim na CD i) Skrócona instrukcja obsługi w języku polskim j) Program FLIR Quick Report oraz Video Report 1.0 k) Oprogramowanie do analizy termogramów i raportowania l) Certyfikat kalibracji B) Kamera termowizyjna nr 2: 1. Pole widzenia/ minimalna odległość ostrzenia: 25° x 25°/ 0,5 m 2. Czułość termiczna (N.E.T.D) <0.1°C przy 25°C 3. Detektor mikrobolometr FPA o rozdzielczości 120 X 120pikseli 4. Pamięć danych: wymienna karta microSD 5. Pomiar: a) Zakres pomiarowy: 0°C to 250°C b) Funkcje pomiarowe: – Punkt, – Obszar – minimalna / maksymalna temperatura, – Izoterma – powyżej / poniżej wybranego zakresu temperatur. c) Korekcja pomiarowa: – wbudowana tabela emisyjności typowych materiałów dodatkowa ręczna regulacja emisyjności w zakresie 0.1 od 1.0, – temperatura odbita. 6. Zakres widmowy: 7.5 – 13 mikro metrów 7. Funkcje menu kamery: a) zmiana palety wyświetlanych barw (żelazo, tęcza, czarnobiały) b) Data / godzina, wybór jednostki °C/°F c) Wyświetlacz: LCD 2.8 cala 8. System zasilania a) Akumulator Typu Li-lon b) Czas pracy na naładowanym akumulatorze: 5 godzin. Stan naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie kamery c) Ładowarka 5V zasilana z 230V AC, 90-260VAC, 50/60Hz 9. Warunki pracy: a) Zakres temperatur pracy: 0°C do 50°C b) Odporność na wstrząsy: 2G, IEC 68-2-6, c) Odporność na udar: 25G, IEC 68-2-29 10. Dodatkowe informacje i warunki dostawy: a) Waga wraz z baterią: nie więcej niż 340 gram b) Walizka transportowa, c) Oprogramowanie do analizy termogramów i raportowania d) Instrukcja obsługi i menu kamery w języku polskim [uzp.bip.gov.pl].

Termowizja fotowoltaiki w Rybniku

Termowizja fotowoltaiki w Rybniku

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Rybniku

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Rybniku i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Rybniku i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Rybniku

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Śląsk. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w RybnikuTermowizja fotowoltaiki w RybnikuTermowizja fotowoltaiki w RybnikuTermowizja fotowoltaiki w Rybniku

Dzięki naszym usługą można w mgnieniu oka przejrzeć napęd elektryczny i wykryć ewentualną usterkę łożysk bądź sprzęgła. Przykładowo niewłaściwe lub nadmierne smarowanie łożyska, którego temperatura jest znacznie wyższa od temperatury obudowy silnika.

Do korzyści zlecenia nam usług termowizyjnych w rozwiązywaniu problemów i pracach konserwacyjnych należą: krótsze przestoje i dłuższy okres efektywnej pracy. Innymi głównymi zaletami są: rzetelne i przejrzyste informacje podane w formie zdjęć z komentarzami, zwiększona skuteczność konserwacji, a tym samym dłuższa liczba roboczogodzin bez wymiany podzespołów.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Rybnik – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Największy ośrodek centralny aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Historycznie leży na Górnym Śląsku. Rybnik składa się z 27 dzielnic zamieszkiwanych przez 140 052 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r.) oraz jest siedzibą powiatu rybnickiego ziemskiego. Zajmuje 14 miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni i 25 miejsce na liście największych miast Polski według ludności. Jest również na 9 miejscu pod względem liczby ludności w województwie śląskim [Wikipedia].

ZESTAW SOND WIZYJNYCH DO ANALIZY OBRAZU W WYSOKICH TEMPERATURACH W TYM: ZESTAW KAMER TERMOWIZYJNYCH. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla , ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności dostawa zestawu dwóch kamer termowizyjnych wraz z programem do analizy termogramów i przygotowania raportów z pomiarów. Oferowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2009 roku. Gwarancja: minimum 24 miesiące, nie dłuższa jednak niż 120 miesięcy od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: dostawa, transport, montaż, uruchomienie oraz profesjonalne szkolenie użytkowników w zakresie termowizji i obsługi kamer termowizyjnych prowadzone przez termografistę z Certyfikatem Infrared Training Center przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca ma zapewnić serwis pogwarancyjny na podstawie odrębnej umowy. Zamawiający wymaga: aby wyrób (asortyment) posiadał trwałe oznakowanie producenta/ wykonawcy pozwalające na jego pełną identyfikację (producent/wykonawca- typ- model- numer seryjny, datę produkcji), dostarczenia przedmiotu zamówienia w komplecie w jednym lub kilku opakowaniach pozwalających na zidentyfikowanie kompletu, dostarczenia wraz z urządzeniami kart gwarancyjnych wraz ze specyfikacją techniczną oraz instrukcji obsługi w języku polskim; ilość egzemplarzy winna odpowiadać ilości zamówionego sprzętu; na karcie gwarancyjnej należy wskazać dane teleadresowe wykonawcy wraz z numerem seryjnym, dostarczenia przy dostawie dokumentu gwarancji określającego zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym. 7) Wyposażenie zestawu musi być kompletne tak, aby po zainstalowaniu wszystkich elementów urządzenia przez Wykonawcę przyrząd był gotowy do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego, spełniające minimalne wymagania wskazane poniżej. 8) Minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia: A) Kamera termowizyjna nr 1: 1. Jakość obrazu termowizyjnego: Pole widzenia: ogniskowa 24° x 18° / 0,3 m b) Czułość termiczna: 0,025°C przy 30°C, Częstotliwość obrazu: 60 Hz d) Ostrość: regulacja automatyczna lub ręczna, Zoom elektroniczny: 8x, ciągły, Typ detektora: InSb, chłodzona matryca FPA, Rozdzielczość: 320×240 pikseli, Zakres spektralny: 3 do 5 mikro metrów, Chłodzenie detektora: Stirling Microcooler, Wzmocnienie obrazu: filtr redukcji szumów, NUC z obrazu odniesienia, tryb wysokiej czułości (HSM). Jakość obrazu fotograficznego, Wbudowany aparat cyfrowy 3,2 Mpikseli, kolorowa, autofocus, Wbudowane 2 lampy oświetlające LED 3. Prezentacja obrazu, Wyjście wideo HDMI, Interfejs USB 2.0 złącza mini USB oraz USB-A, Wbudowany okular, ze zmiennym kątem obserwacji, kolorowy, OLED o rozdzielczości (800 x 480 pikseli) d) Wbudowany uchylny monitor 4,3 cala LCD (800 x 480 pikseli) 4. Pomiar, Zakres pomiarowy temperatury: -40°C do +350°C, Dokładność:+/- 1°C lub +/-1% odczytu dla zakresu 0 -100°C poza tym +/- 2% odczytu, Funkcje pomiarowe: – Punkt ruchomy (do 3 punktów), – Obszar, – Profil liniowy, – Różnica temperatur d) Funkcje menu: – Palety (żelazo, tęcza, czarno-biała), auto dostrojenie wyświetlanej temperatury (ręczne/ciągłe/oparte o Histogram), – Obraz wideo, odtwarzanie filmów i zdjęć, Nastawy: – Data/czas, Temperatura °C/°F, język – Korekcja transmisji atmosfery: Automatyczna, oparta o wprowadzoną odległość, temperaturę powietrza i wilgotność względną – Korekcja transmisji optyki: automatyczna, oparta o wartość z wbudowanych czujników – Korekcja emisyjności: zmienna w zakresie 0,01 do 1,0 lub wybrana z listy emisyjności materiałów – Korekcja temperatury otoczenia: automatyczna, oparta o wprowadzoną wartość temperatury otoczenia – Korekcja zewnętrznej optyki / okna: Automatyczna, oparta o wprowadzone wartości transmisji i temperatury dla optyki / okna 5. Rejestracja obrazu, Typ zewnętrzna karta wysokiej pojemności typ SDHC 4 GB, Wbudowana pamięć wewnętrzna FLASH dla rejestracji filmów, Zapis filmu nie radiometrycznego w formacie mp4 na kartę pamięci SDHC. Format pliku: termalny (radiometryczny) JPEG informacją o pomiarze lub nie pomiarowy obraz video., Format pliku: wizyjny standardowy JPEG automatycznie przypisany do odpowiadającego mu termogramu f) Jednoczesny zapis obrazu widzialnego i termowizyjnego 6. Warunki pracy a) Zakres temperatur pracy: -20° C do +50° C b) Zakres temperatur przechowywania: -30° C do +60° C c) Wilgotność – praca i magazynowanie: IEC 68-2-30/24h 95% bez kondensacji d) Zabezpieczenie obudowy IP 54, IEC 529 e) Odporność na udar dla pracy: 25g, zgodnie z IEC 68-2-29 f) Odporność na wibracje dla pracy: 2g, zgodnie z IEC 68-2-6 g) Spełniane Normy EMC: – EN61000-6-3 (Emission), – EN61000-6-2 (Immunity), – FCC 47 CFR Part 15 class B (Emission), – EN 61 000-4-8, L5, – EN/UL/CSA 60950-1, 7. System zasilania a) Typ akumulatory Litowo-jonowe, wielokrotnego ładowania b) Czas pracy: 3 godziny ciągłej pracy c) System ładowania: w kamerze (adapter AC lub 12VDC) lub 2 komorowa ładowarka d) Zasilanie zewnętrzne: adapter AC 110/220 VAC, 50/60 Hz lub 12 VDC 8. Wskaźnik laserowy a) Klasyfikacja klasa 2 b) Typ półprzewodnikowa dioda czerwona 9. Moduł GPS: dodanie informacji o położeniu do każdego termogramu 10. Dodatkowe informacje i warunki dostawy: a) Walizka transportowa b) Pas na ramię c) Dwa akumulatory d) Ładowarka sieciowa 230 VAC e) Kabel HDMI-DVI + HDMI-HDMI f) Kabel USB g) Karta pamięci SD h) Instrukcja obsługi w języku angielskim na CD i) Skrócona instrukcja obsługi w języku polskim j) Program FLIR Quick Report oraz Video Report 1.0 k) Oprogramowanie do analizy termogramów i raportowania l) Certyfikat kalibracji B) Kamera termowizyjna nr 2: 1. Pole widzenia/ minimalna odległość ostrzenia: 25° x 25°/ 0,5 m 2. Czułość termiczna (N.E.T.D) <0.1°C przy 25°C 3. Detektor mikrobolometr FPA o rozdzielczości 120 X 120pikseli 4. Pamięć danych: wymienna karta microSD 5. Pomiar: a) Zakres pomiarowy: 0°C to 250°C b) Funkcje pomiarowe: – Punkt, – Obszar – minimalna / maksymalna temperatura, – Izoterma – powyżej / poniżej wybranego zakresu temperatur. c) Korekcja pomiarowa: – wbudowana tabela emisyjności typowych materiałów dodatkowa ręczna regulacja emisyjności w zakresie 0.1 od 1.0, – temperatura odbita. 6. Zakres widmowy: 7.5 – 13 mikro metrów 7. Funkcje menu kamery: a) zmiana palety wyświetlanych barw (żelazo, tęcza, czarnobiały) b) Data / godzina, wybór jednostki °C/°F c) Wyświetlacz: LCD 2.8 cala 8. System zasilania a) Akumulator Typu Li-lon b) Czas pracy na naładowanym akumulatorze: 5 godzin. Stan naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie kamery c) Ładowarka 5V zasilana z 230V AC, 90-260VAC, 50/60Hz 9. Warunki pracy: a) Zakres temperatur pracy: 0°C do 50°C b) Odporność na wstrząsy: 2G, IEC 68-2-6, c) Odporność na udar: 25G, IEC 68-2-29 10. Dodatkowe informacje i warunki dostawy: a) Waga wraz z baterią: nie więcej niż 340 gram b) Walizka transportowa, c) Oprogramowanie do analizy termogramów i raportowania d) Instrukcja obsługi i menu kamery w języku polskim.

Termowizja fotowoltaiki w Tychach

Termowizja fotowoltaiki w Tychach

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Tychach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Tych i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Tych i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Tychach

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Śląsk. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w TychachTermowizja fotowoltaiki w TychachTermowizja fotowoltaiki w TychachTermowizja fotowoltaiki w Tychach

Rosnący popyt oszczędzania energii zainicjowała wdrażanie poprzez naszą firmę usług bezkontaktowej i natychmiastowej detekcji podczerwieni, które zyskały efektywne wykorzystanie w budownictwie i energetyce. Dane o stratach ciepła budynków uzyskane w wyniku naszych pomiarów termowizyjnych są pożyteczne dla administratorów apartamentów, i dodatkowo przedsiębiorców.

Nasze usługi termomiwzyjne (analizy remontowo-budowlane i przemysłowe za wsparciem pomiaru temperatury) to bezkontaktowa procedura która błyskawicznie i bez ingerencji wykrywa źródło problemu. Tymczasem opowiadając na najczęściej zadawane zapytanie „jak głęboko w ścianie widzi kamera” – termowizja ukazuje rozkład temperatury na nawierzchni obiektu tym samym nie umożliwia zaglądnięcia do wewnątrz lub przez obiekt.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Tychy (niem. Tichau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim. Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 128 621 mieszkańców. Tychy leżą w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Są jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Od północy Tychy graniczą z Katowicami, od wschodu z Lędzinami i Bieruniem, od południa z Bojszowami i Kobiórem, od zachodu z Wyrami i Mikołowem. Historycznie Tychy położone są na Górnym Śląsku. Miasto leży w dorzeczu Wisły, w zlewni Wisła Mała. Tychy zajmują 26. pozycję pod względem liczby ludności w Polsce i 36. pod względem powierzchni [Wikipedia].

Gliwice: Dostawa kamer termowizyjnych dla Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu dwóch kamer termowizyjnych przeznaczonych do badań termowizyjnych w laboratorium zaawansowanych technologii w automatyce i robotyce, elektronice, informatyce i biotechnologii (Kalorymetry).

Gliwice: Dostawa kamery termowizyjnej. Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednej kamery termowizyjnej, która służyć będzie do obrazowania w podczerwieni, rejestracji i analizy obrazów termowizyjnych. Zamawiana kamera termowizyjna, znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju badaniach naukowych dlatego wymagane jest aby urządzenie posiadało możliwość uzupełnienia jego konfiguracji w przyszłości o dodatkowe akcesoria i oprogramowanie. Szczególnie istotna jest możliwość przyszłościowego zastosowania obiektywów o różnych ogniskowych oraz możliwość tworzenia własnego oprogramowania badawczego z wykorzystaniem bibliotek programistycznych (Software Dewelopment Kit – SDK) pozwalających na sterowanie kamerą za pomocą komputera (Termografy).