Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy

Nie zamierzasz jechać z Tych do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Tychy

Tychy (niem. Ratibor, czes. Ratiboř, śl. Racibůrz, śl-niem. Rattebor) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu raciborskiego. Tychy jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, zwana perłą gotyku śląskiego. Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 [Wikipedia].

Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 56 084 mieszkańców[1]

Co wykonuje się w Tychach za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Tychy:
  1. Master Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, woj. śląskie
  2. Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach
  3. Część wyposażenia warsztatu wraz z kontenerem biurowo – magazynowym dla potrzeb utrzymania ruchu MZKZOK w Tychach.

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Nie zamierzasz jechać z Raciborza do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Jaworzno (niem. Ratibor, czes. Ratiboř, śl. Racibůrz, śl-niem. Rattebor) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu raciborskiego. Jaworzno jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, zwana perłą gotyku śląskiego. Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 [Wikipedia].

Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 56 084 mieszkańców[1]

Co wykonuje się w Jaworznie za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Jaworzno:
  1. NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie.
  2. Wykonanie badań geofizycznych w ramach zadania pn. Działania zmierzające od rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie – etap I – dokumentacja techniczna. W ramach zadania należy wykonać badania geofizyczne na terenie o pow. ok. 80 ha, w tym: 1) Wykonanie badań sejsmicznych metodami: a) refrakcyjną (min. 20 km profilu), b) tomografia refrakcyjna (min. 20 km profilu), c) metoda refleksyjna (min. 20 km profilu), d) MASW (min. 20 km profilu). 2) Wykonanie badań georadarowych. 3) Wykonanie badań elektromagnetycznych. 4) Wykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych. 5) Wykonanie skanu 3D. 6) Opracowanie wyników. Przedmiot zostanie wykonany w celu szczegółowego rozpoznania miejsc gromadzenia odpadów z zakładów chemicznych, występowania zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym oraz ustalenia szczelności naturalnej bariery geologicznej na terenie doliny potoku Wąwolnica w Jaworznie, umożliwiających wykonanie projektu technicznego remediacji i rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Nie zamierzasz jechać z Raciborza do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Racibórz

Racibórz (niem. Ratibor, czes. Ratiboř, śl. Racibůrz, śl-niem. Rattebor) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu raciborskiego. Racibórz jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, zwana perłą gotyku śląskiego. Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 [Wikipedia].

Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 56 084 mieszkańców[1]

Co wykonuje się w Raciborzu za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Racibórz:
  1. NAZWA I ADRES: Miasto Racibórz , ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, woj. śląskie
  2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dachu budynku administracyjnego Urzędu Miasta Racibórz. Budynek administracyjny o pow. zabudowy 1200 m2. 2). Dach częściowo płaski -pokryty papą termozgrzewalną, częściowo mansardowy pokryty blacha płaską mocowana na rąbek stojący. Zakres opracowania dokumentacji: 1). Termomodernizacja dachu budynku administracyjnego Urzędu Miasta i łącznika w technologii styro-papy, 2). Termomodernizacja mansardy w technologii nadmuchu granulatem z wełny mineralnej, przeprowadzając wcześniej przegląd kamerą termowizyjną miejsc nadmiernego wychładzania i nagrzewania się wszystkich pomieszczeń usytuowanych na ostatniej kondygnacji, 3). Wymiana lub naprawa obróbek blacharskich, 4). Wymiana istniejących oraz wyprowadzenie nad dach nowych brakujących pionów odpowietrzających kanalizację, 5). Modernizacja wejścia na dach polegającą na wykonaniu: bezpiecznego wejścia od strony budynku, odpowiedniego zadaszenia, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, 6). Wykonanie skutecznej instalacji grzewczej rynien i rur spustowych, 7). Uzupełnienie na mansardach płotków i łapek przeciwśniegowych, 8). Remont lub wymiana istniejących masztów usytuowanych na dachu , 9). Remont lub wymiana instalacji odgromowej, 10). Wykonanie skutecznych zabezpieczeń przed zanieczyszczaniem ptasimi odchodami obróbek blacharskich oraz zewnętrznych parapetów okiennych.

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Nie zamierzasz jechać z Bytomia do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Bytom (śląs. Bytůń[4], łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn[5]) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej, historycznie na Górnym Śląsku [Wikipedia].

Co wykonuje się w Bytomiu za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Bytom:
  1. NAZWA I ADRES: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna , ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, woj. śląskie
  2. Kamera Termowizyjna służy do obserwacji, profilaktycznie
  3. Kamera Termowizyjna jest odporna na niewielkie wybuchy

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Nie zamierzasz jechać z Zabrza do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Co wykonuje się w Zabrzu za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Zabrze:
  1. NAZWA I ADRES: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla , ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie
  2. Zestaw sond wizyjnych do analizy obrazu w wysokich temperaturach w tym: zestaw kamer termowizyjnych
 2. Zabrze:
  1. NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie
  2. Urządzenie wykorzystywane dla bezpiecznego prowadzenia robót w wyrobiskach górniczych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Nie zamierzasz jechać z Gliwic do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Co wykonuje się w Gliwicach za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, ul. Akademicka, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Zestaw do termowizji służy do pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym. Stanowi element stanowiska do projektowania i testowania systemów analizy obrazów i wizyjnej inspekcji stanu obiektów.
 2. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica , ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 3. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska , ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kamera termowizyjna służy do analizy i monitorowania temperaturowego promieniowania podczerwieni. Kamera jest przeznaczona do montażu na bezzałogowych obiektach. Miniaturowa kamera termowizyjna wyposażona jest w dodatkowe elementy poszerzające jej możliwości. W skład całego urządzenia wchodzi: kamera termowizyjna ze standardowym obiektywem, dodatkowy obiektyw 35 mm, obudowa kamery wyposażona w złącze Lemo, złącze USB oraz złącze Gen-Lock do synchronizacji zewnętrznej.
  3. Silnik spalinowy spełniający emisje zanieczyszczeń min. EURO II służy do przeprowadzenia badań stanowisk-owych z wykorzystaniem opracowanych cykli jazdy oraz testu NEDC, które będą obejmowały rejestracje parametrów pracy napędu, zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń oraz pomiary cieplne silnika spalinowego (za pomocą posiadanej kamery termowizyjnej). Silnik posłuży także do badań obciążeń cieplnych rozrusznika i alternatora oraz układu chłodzenia podczas częstych włączeń i wyłączeń według cykli rzeczywistych oraz NEDC.
  4. Kamera termowizyjna przeznaczona do pomiaru promieniowania podczerwonego w zastosowaniu do diagnostyki systemów elektronicznych (laboratorium zaawansowanych technologii w automatyce, elektronice, informatyce)
  5. Kamera termowizyjna na stanowisku do pomiarów i diagnostyki ogniw fotowoltaicznych. Stanowisko do pomiarów termowizyjnych umożliwia wizualizację charakterystycznych parametrów określających jakość materiałów i gotowych ogniw fotowoltaicznych. Możliwe pomiary przestrzennych rozkładów efektywnego czasu życia nośników ładunku otrzymane metodą termowizyjną. Na stanowisku wykonuje się również badania służące do ujawniania miejsc upływności złączy i rozkładu rezystancji szeregowej w ogniwach fotowoltaicznych.
  6. Używa się również małogabarytowych oraz lekkich kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury in vivo powierzchni skóry człowieka

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa

Nie zamierzasz jechać z Częstochowy do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Częstochowa

Co wykonuje się w Częstochowie za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Częstochowa:
  1. NAZWA I ADRES: Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A., Ul. Srebrna, 42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Uniwersalna kamera termowizyjna wykorzystywana jest przede wszystkim do diagnozowania układów elektrycznych i pomiarowych, a dodatkowo nieciągłości instalacji i izolacji budynków.
 2. Częstochowa:
  1. NAZWA I ADRES: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  2. Gdzie jest wykorzystywana:
   1. Kamera termowizyjna z osłonami termicznymi dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
   2. Kamera termowizyjna dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
   3. Kamera termowizyjna z oprzyrządowaniem dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej
   4. Kamera termowizyjna do pomiarów wysokotemperaturowych wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Katowice

Co wykonuje się w Katowicach za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Katowice: Przetarg znak 1/2010 – roboty dociepleniowe elewacji
  1. NAZWA I ADRES: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7a, 7b o powierzchni docieplenia 3 008,17 m2 z remontem balkonów, wejść i kolorystyką elewacji oraz budowa dźwignika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku.
 2. Katowice:
  1. NAZWA I ADRES: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji – modernizacji docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Hallera 28 e-g o powierzchni docieplenia ok. 2 172,00 m2 z remontem loggii poprzedzonym demontażem z loggii, wywozem na składowisko i utylizacją płyt azbestowych-cementowych o powierzchni ok. 201,00 m2 oraz remontem wejść i kolorystyką elewacji wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku (w najbliższym okresie grzewczym).
 3. Katowice:
  1. NAZWA I ADRES: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji – modernizacji docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Hallera 28 e-g o powierzchni docieplenia ok. 2 172,00 m2 z remontem loggii poprzedzonym demontażem z loggii, wywozem na składowisko i utylizacją płyt azbestowych-cementowych o powierzchni ok. 201,00 m2 oraz remontem wejść i kolorystyką elewacji wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku (w najbliższym okresie grzewczym

[uzp.bip.gov.pl]

Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Zabrzu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Zabrza i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Zabrza i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Zabrzu

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Śląsk. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Nasza termowizja jest fantastycznym rozwiązaniem dla specjalistów zajmujących się administracją budynków lub nadzorem ruchu. Dzięki naszym pomiarom obiektów/systemów z wykorzystaniem termografii zyskasz w oczach swego Pracodawcy.

Nasze przeglądy kamerą termowizyjną znalazły zastosowanie w wielu obiektach komercyjnych oraz przemysłowych. Umożliwiają diagnostykę urządzeń, inspekcję elektryki, a także weryfikację izolacji budynków. Zamawiając nasze usługi termowizyjne do lokalizacji i diagnostyki Twoich problemów redukujesz koszty i oszczędzasz swój czas i pracowników.

Odkrycie nawet małej temperatury na przewodzie uziemiającym będzie wstanie wskazywać na poważne nieprawidłowości w instalacji elektrycznej i w efkcie skończyć się pożarem. Tylko dzięki naszym usługą termowizyjnym jesteście w stanie poddać próbie całą instalację w krótkim czasie.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Zabrze (niem. Hindenburg, śl. Zobrze) – miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Leży na Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 177 188 mieszkańców [Wikipedia].

Katowice: przetarg znak 1/2010 – roboty dociepleniowe elewacji. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie. Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7a,7b o powierzchni docieplenia 3008,17 m2 z remontem balkonów, wejść i kolorystyką elewacji oraz budowa dźwignika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku ( w najbliższym okresie grzewczym). Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia, w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w dokumentacji przetargowej, tj. w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót – załącznik Nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 8 do SIWZ [uzp.bip.gov.pl].

Gliwice: Dostawa stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych – kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej w podziale na 2 zadania. A) Zadanie 1 – Element stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- kamera z wyposażeniem oraz komputer do akwizycji i analizy obrazów 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1.1. jednej kamery z wyposażeniem, jest to aparatura, składająca się z kamery matrycowej, zestawu obiektywów, zestawu oświetlaczy, jednostki centralnej z kartą akwizycji oraz oprogramowania. Aparatura służyć będzie do rejestracji obrazów obiektów technicznych (elementy maszyn i urządzeń) przemieszczanych na podajniku. (kamery cyfrowe). 1.2. jednego komputera do akwizycji i analizy obrazów. (Komputery osobiste) B) Zadanie 2 – Element stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- obiektyw do kamery termowizyjnej 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego obiektywu o ogniskowej 50mm, przeznaczonego do uzupełnienia możliwości obserwacyjnych posiadanej przez Zamawiającego kamery termowizyjnej VarioCam Head firmy InfraTec posiadającej niechłodzony niskoszumowy detektor mikrobolometryczny o rozdzielczości 640×480 pikseli. (kamery cyfrowe) [uzp.bip.gov.pl].

Termowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej

Termowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Bielsko Białej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Bielsko Białej i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Bielsko Białej i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Bielsko Białej

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Śląsk. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej Termowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej Termowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej Termowizja fotowoltaiki w Bielsko Białej

Termogramy zawierające cyfrowe zdjęcia termiczne i związane z nimi dane, zapisywane są w naszych raportach termowizyjnych i sprawozdaniach z przeglądu urządzeń elektrycznych.

Nasze analizy termowizyjne udowodniły racjonalne wykorzystanie w wielu obiektach komercyjnych jak również produkcyjnych. Zapewniają diagnostykę sprzętów, weryfikację elektryki, a także kontrolę izolacji apartamentów. Rezerwując nasze usługi termowizyjne do lokalizacji oraz diagnostyki Twoich kłopotów redukujesz koszta i oszczędzasz własny czas i podwładnych.

Nasza termowizja jest doskonałym rozwiązaniem dla specjalistów zajmujących się administracją budynków lub nadzorem ruchu. Dzięki naszym pomiarom obiektów/systemów z wykorzystaniem termografii zyskasz w oczach swego Pracodawcy.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Bielsko-Biała (czes. Bílsko-Bělá, niem. Bielitz-Biala) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego. Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 r. z połączenia położonego na Śląsku Cieszyńskim Bielska, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1312 r. oraz małopolskiej Białej założonej w końcu XVI wieku. W latach 1975–1998 miasto było stolicą województwa bielskiego. Bielsko-Biała pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego, kulturalnego i turystycznego obszaru śląsko-małopolskiego pogranicza nazywanego często potocznie Podbeskidziem. Jest jednym z lepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski (m.in. 4,4% bezrobocia). Stanowi także ważny w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy. Miasto jest członkiem m.in. Związku Miast Polskich. Według danych z 31.12.2014 r. Bielsko-Biała liczyło 173 013 mieszkańców (22 miejsce w Polsce). Powierzchnia miasta wynosi 124,51 km² (19 miejsce w Polsce) i dzieli się ono formalnie na 30 osiedli (jednostek pomocniczych gminy) [Wikipedia].

Katowice: Przetarg znak 1/2010 – roboty dociepleniowe elewacji. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie. Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7a, 7b o powierzchni docieplenia 3 008,17 m2 z remontem balkonów, wejść i kolorystyką elewacji oraz budowa dźwignika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia, w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w dokumentacji przetargowej, tj. w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót – załącznik Nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 8 do SIWZ [uzp.bip.gov.pl].

Gliwice: Dostawa stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej. Politechnika Śląska , ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych – kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej w podziale na 2 zadania (kamery cyfrowe) [uzp.bip.gov.pl].