Kontrola Systemu Klimatyzacji

Okresowa kontrola systemu klimatyzacji służy ocenie sprawności instalacji i musi być wykonywana co 5 lat. Ponadto jej zaletą jest dostosowaniu instalacji do potrzeb użytkowników. Kontrola klimatyzacji jest obowiązkowa dla urządzeń chłodniczych powyżej 12kW i wynika z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Stanowi jeden z fundamentów opracowanego przez ministra budownictwa projektu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku w którym urządzenie chłodnicze wymaga kontroli zapoznaj się z całym artykułem. Znajdziesz tutaj szczegółowe informacje dotyczące przebiegu całego procesu.

Pozwól wykonać kontrolę systemu klimatyzacji profesjonalistom

Przekazując wykonanie kontroli systemu klimatyzacji naszej firmie otrzymacie Państwo szczegółowy raport zgodny z wymaganiami ministra infrastruktury i rozwoju. Protokół spełniający wszystkie wymagania z rozporządzenia jest wystarczającym dokumentem w świetle prawa. Nasza kontrola uwzględnia zweryfikowanie efektywności energetycznej urządzenia oraz dostosowanie mocy chłodzącej do potrzeb użytkowników co może przyczynić się do znacznego obniżenia rachunków. Naszym dodatkowym atutem jest bogate wyposażenie warsztatu. Podczas zleceń posiłkujemy się zaawansowanym sprzętem służącym do dokładnych pomiarów firmy Flir, Leica oraz Extech.

Kontrola to obowiązek!

Świadcząc profesjonalne usługi wychodzimy na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Oferujemy wykonanie kompleksowej kontroli systemów klimatyzacji dla podmiotów zobowiązanych wg. ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.  Przypominamy iż są to właściciele i zarządcy budynków w których zainstalowany jest system klimatyzacji o mocy chłodniczej nominalnej powyżej 12kW.

Jak często należy przeprowadzać kontrolę systemu ogrzewania?

Przekazywanie chłodu do pomieszczeń\moc powyżej 12kW
instalacja wentylacji i klimatyzacji  raz na 5 lat
klimakonwektory wentylatorowe  raz na 5 lat
klimatyzatory  raz na 5 lat
inne  raz na 5 lat

Co znajduje się w sprawozdaniu z naszych badań i analiz?

Nasz protokół z przeprowadzonej kontroli systemu klimatyzacji zawiera:

  • szczegółowe dane identyfikacyjne budynku
  • podstawowe dane systemu chłodzenia
  • ocenę sprawności systemu chłodzenia
  • zalecenia mające na celu poprawić efektywność energetyczną kontrolowanego systemu klimatyzacji

Jak złożyć zapytanie ofertowe lub prośbę o wycenę?

Chcesz wycenić lub zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu klimatyzacji? Napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju a w szczególności na terenie Małopolski, Śląska i Podkarpacia.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.