Okresowe badania maszyn produkcyjnych

Okresowe badania maszyn produkcyjnych za pomocą podczerwieni to najprostsza droga do wykrycia usterki zanim dojdzie do paraliżu linii produkcyjnej.  Za pomocą specjalistycznego urządzenia jakim jest kamera termowizyjna można wykonać szereg zdjęć obrazujących rozkład termiczny styków, obudowy lub całego urządzenia elektroenergetycznego.

Zleć okresowe badania maszyn produkcyjnych

Po okresowym badaniu maszyn produkcyjnych sporządzamy profesjonalny protokół  zawierający wszystkie niezbędne informacje oraz wyniki pomiarów opatrzone komentarzem. Załącznik do raportu zawierający kolorowe obrazy termiczne również będzie zawierał parametry jakie zanotowano podczas wykonywania zdjęć (dystans, wilgotność względna powietrza otaczającego badany obiekt, emisyjność powłoki urządzenia i wiele innych). Nasza kontrola okresowa uwzględnia pomiary rozkładu temperatury na urządzeniu elektroenergetycznym i energetycznym a także zestawienie wyników z termogramami referencyjnymi.

Systematyczność = Oszczędności

Sprawność całej linii produkcyjnej to sprawność najsłabszego urządzenia do kwadratu liczby maszyn. W przypadku produkcji w której biorą udział 3  maszyny a jedna z nich pracuje na 95% to całkowita sprawność jest równa 0,953 = 0,86; dla linii składającej się z 30 urządzeń gdzie jedno z nich musiało zostać wyłączone sprawność całego obiegu to 030=0;

Z biegiem czasu wszystkie urządzenia ulegają przegrzaniu, zalaniu lub innym awariom. Systematyczne czuwanie nad pracą urządzeń elektroenergetycznych prowadzi do wykrycia drobnych wad które mogą wpłynąć na działanie całej linii produkcyjnej. Zazwyczaj wady i awarie mają skutek negatywny na wydajności zakładu produkcyjnego co odbija się na zmniejszeniu produkcji. Im lepsza organizacja pracy tym większe straty przynoszą niespodziewane awarie. Dzięki naszym okresowym kontrolą zdołasz wykryć przegrzane bezpieczniki i zaoszczędzić pieniądze.

Jak często przeprowadzać okresowe badanie maszyn i urządzeń?

Nie ma reguły, jednak pierwszą kontrolę należy zlecić w momencie gdy wszystkie urządzenia są sprawne. Naszą misją jest eliminowanie niespodziewanych awarii ponieważ daje to największe rezultaty w formie oszczędności dla zleceniodawcy. Analiza już uszkodzonych urządzeń również przyniesie wartościowe informacje jednak nie zwróci to czasu gdy pracownicy skierowani na produkcję nie mogli wykonywać należycie swoich obowiązków. Preferujemy profilaktykę ponad badanie przyczyn już niesprawnych urządzeń.

Jak złożyć zapytanie ofertowe lub prośbę o wycenę?

Chcesz wycenić lub zlecić opiekę termowizyjną nad urządzeniami zakładu produkcyjnego? Napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju a w szczególności na terenie Małopolski, Śląska i Podkarpacia.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce, zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.