Protokół z kontroli systemu ogrzewania

W raz z wejściem w życie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wszyscy zarządcy i właściciele budynków, w których działa kocioł powyżej 20kW, są zobowiązani do zlecenia okresowej kontroli systemu ogrzewania. Jeśli zaliczasz się do opisanego grona osób, to w tym artykule dowiesz się, jak powinien wyglądać Protokół z kontroli systemu ogrzewania oraz od czego zależna jest jego data ważności.

Co zawiera protokół z kontroli systemu ogrzewania?

W ramach kontroli systemu ogrzewania przeprowadzanych przez nasz zespół dokonuje się pomiarów stężenia CO2 i właściwości cieplno-wilgotnościowych powietrza. Ponadto sprawdzany jest stan kotła i całej instalacji centralnego ogrzewania. Wszystkie wyniki wraz z danymi dotyczącymi budynku np. kubaturą,  powierzchnią i certyfikatem energetycznym zostają przekazane właścicielowi lub zarządcy obiektu. Najważniejszym parametrem jaki jest publikowany w raporcie, to sprawność obliczeniowa kotła. Protokół z kontroli systemu ogrzewania należy zabezpieczyć i przetrzymywać w odpowiednim miejscu na wypadek inspekcji odpowiednich organów.

Kiedy protokół z kontroli systemu ogrzewania jest aktualny a kiedy się przedawnia?

W ramach Rozporządzenia Ministra Budownictwa częstotliwość wykonywania Protokołów z kontroli systemu ogrzewania jest zależna od typu spalanego paliwa i mocy samego kotła. Im paliwo jest bardziej płynne tym rzadziej zlecamy sporządzenie kontroli. Np. dla kotła gazowego do 100kW, okresowy przegląd należy wykonywać co 5 lat, zaś dla kotła na paliwo stałe. Dokładną listę sporządziliśmy poniżej.

zasilanie\moc od 20kW od 100kW
stałe  raz na 5 lat  raz na 2 lata
ciekłe  raz na 5 lat  raz na 2 lata
gazowe  raz na 5 lat  raz na 4 lata

Jak można przesłać zlecenie lub zapytanie ofertowe

Chcesz zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania? Wykonujemy prace zgodne z Rozporządzeniem i wystawiamy Protokoły kontroli spełniające wymagania Ministerstwa. Na terenie Małopolski, Śląska lub Podkarpacia wykonujemy zlecenia od ręki, napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Polska Południowa.

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowej kontroli systemu ogrzewania możemy dla Państwa wykonać usługę kontroli stanu izolacji budynku.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.