Protokół z kontroli systemu klimatyzacji

Zarządcy i właściciele budynków, w których istnieje klimatyzacja o mocy znamionowej powyżej 12kW, są zmuszeni do posiadania Protokołu z kontroli systemu klimatyzacji. Dzięki okresowym przeglądom Ministerstwo zamierza zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Wraz z protokołem nasza firma dołącza komentarz, w którym zawarte są zalecenia jak przyczynić się do optymalizacji i tym samym zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie chłodnicze.

Co zawiera protokół z kontroli systemu klimatyzacji?

W ramach obowiązkowej kontroli systemu klimatyzacji przeprowadzanej przez naszą firmę, dokonujemy szczegółowych obliczeń na podstawie wykonanych pomiarów m.in. zawartości gazów w powietrzu i właściwości cieplno-wilgotnościowych. Dodatkowo sprawdzany jest stan kotła i całej instalacji centralnego ogrzewania.

Kiedy protokół z kontroli systemu ogrzewania jest aktualny a kiedy się przedawnia?

W ramach Rozporządzenia Ministra Budownictwa częstotliwość wykonywania protokołów z kontroli systemu ogrzewania, jest zależna od typu spalanego paliwa i mocy samego kotła. Im paliwo jest bardziej płynne tym rzadziej zlecamy sporządzenie kontroli. Np. dla kotła gazowego do 100kW okresowy przegląd należy wykonywać co 5 lat, zaś dla kotła na paliwo stałe. Dokładną listę sporządziliśmy poniżej.

zasilanie\moc od 20kW od 100kW
stałe  raz na 5 lat  raz na 2 lata
ciekłe  raz na 5 lat  raz na 2 lata
gazowe  raz na 5 lat  raz na 4 lata

Jak można przesłać zlecenie lub zapytanie ofertowe

Chcesz zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania? Wykonujemy prace zgodne z Rozporządzeniem i wystawiamy Protokoły Kontroli spełniające wymagania Ministerstwa. Na terenie Małopolski, Śląska lub Podkarpacia wykonujemy zlecenia od ręki, napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Polska Południowa.

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowej kontroli systemu ogrzewania, możemy dla Państwa wykonać usługę kontroli stanu izolacji budynku.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.