Przegląd kotła

Okresowy przegląd kotła powyżej 20kW, jest obowiązkowy i ma na celu zoptymalizowanie pracy systemu ogrzewania. Obowiązek kontroli powstał wraz z wejściem w życie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Wraz z przeprowadzeniem kontroli systemu ogrzewania otrzymują Państwo niezbędny dokument zwany protokołem oraz zalecenia mające na celu zmniejszyć koszty ogrzewania i emisję zanieczyszczeń.  Protokół jest ograniczony terminem ważności i należy co kilka lat zlecać ponownie wykonanie kontroli.

Jak często zlecać przegląd kotła?

zasilanie\moc od 20kW od 100kW
stałe  raz na 5 lat  raz na 2 lata
ciekłe  raz na 5 lat  raz na 2 lata
gazowe  raz na 5 lat  raz na 4 lata

Co znajduje się w protokole z przeglądu kotła?

Kontrola kotła zawsze kończy się wręczeniem odpowiedniego protokołu, podsumowującego aktualny stan rzeczywisty. W dokumencie znajdziemy informacje dotyczące: budynku, w którym pracuje instalacja, rodzaju paliwa zasilającym obciążony kocioł, stanie izolacji termicznej systemu ogrzewania, obliczonej sprawności kotła oraz wartości poszczególnych parametrów wpływających na wydajność urządzenia.

Gdzie trafia dokument potwierdzający kontrolę kotła?

Wynik przeprowadzonej kontroli jest ważny w momencie sporządzenia 3 kopii. Pierwsza z nich powinna zostać umieszczona w katalogu prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Druga i trzecia kopia jest do podziału między Zleceniodawcę a GRUPĘ BATlab. Czas jaki należy przechowywać dokumentację z ostatniej kontroli kotła, zależy od rodzaju paliwa zasilającego urządzenie. W tabelce powyżej zamieszczono informację, jak często należy wykonywać okresowe kontrole systemu ogrzewania na terenie Polski.

Jak przesłać zapytanie ofertowe lub prośbę o wycenę zlecenia

Musisz zlecić sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania? Jeśli budynek jest usytuowany na terenie Małopolski, Śląska lub Podkarpacia, napisz do nas na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju jednak naszą domeną jest Polska Południowa.

Sprawdź inne nasze usługi, być może oprócz obowiązkowej kontroli systemu ogrzewania, możemy dla Państwa wykonać usługę kontroli stanu izolacji budynku.

W ramach polepszenia efektywności energetycznej w Polsce zostaliśmy głównym wykonawcą akcji Ciepły Kraków.