Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Nie zamierzasz jechać z Raciborza do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia JaworznoKamera Termowizyjna Wypożyczalnia JaworznoKamera Termowizyjna Wypożyczalnia JaworznoKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Jaworzno

Jaworzno (niem. Ratibor, czes. Ratiboř, śl. Racibůrz, śl-niem. Rattebor) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu raciborskiego. Jaworzno jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków, m.in. kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, zwana perłą gotyku śląskiego. Miasto jako pierwsze w Polsce i Europie otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 [Wikipedia].

Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 56 084 mieszkańców[1]

Co wykonuje się w Jaworznie za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Jaworzno:
  1. NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie.
  2. Wykonanie badań geofizycznych w ramach zadania pn. Działania zmierzające od rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie – etap I – dokumentacja techniczna. W ramach zadania należy wykonać badania geofizyczne na terenie o pow. ok. 80 ha, w tym: 1) Wykonanie badań sejsmicznych metodami: a) refrakcyjną (min. 20 km profilu), b) tomografia refrakcyjna (min. 20 km profilu), c) metoda refleksyjna (min. 20 km profilu), d) MASW (min. 20 km profilu). 2) Wykonanie badań georadarowych. 3) Wykonanie badań elektromagnetycznych. 4) Wykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych. 5) Wykonanie skanu 3D. 6) Opracowanie wyników. Przedmiot zostanie wykonany w celu szczegółowego rozpoznania miejsc gromadzenia odpadów z zakładów chemicznych, występowania zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym oraz ustalenia szczelności naturalnej bariery geologicznej na terenie doliny potoku Wąwolnica w Jaworznie, umożliwiających wykonanie projektu technicznego remediacji i rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Nie zamierzasz jechać z Bytomia do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia BytomKamera Termowizyjna Wypożyczalnia BytomKamera Termowizyjna Wypożyczalnia BytomKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Bytom (śląs. Bytůń[4], łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn[5]) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej, historycznie na Górnym Śląsku [Wikipedia].

Co wykonuje się w Bytomiu za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Bytom:
  1. NAZWA I ADRES: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna , ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, woj. śląskie
  2. Kamera Termowizyjna służy do obserwacji, profilaktycznie
  3. Kamera Termowizyjna jest odporna na niewielkie wybuchy

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Nie zamierzasz jechać z Zabrza do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia ZabrzeKamera Termowizyjna Wypożyczalnia ZabrzeKamera Termowizyjna Wypożyczalnia ZabrzeKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Zabrze

Co wykonuje się w Zabrzu za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Zabrze:
  1. NAZWA I ADRES: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla , ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie
  2. Zestaw sond wizyjnych do analizy obrazu w wysokich temperaturach w tym: zestaw kamer termowizyjnych
 2. Zabrze:
  1. NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie
  2. Urządzenie wykorzystywane dla bezpiecznego prowadzenia robót w wyrobiskach górniczych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Nie zamierzasz jechać z Gliwic do Katowic aby wypożyczyć kamerę termowizyjną?

Więc zamów usługi termowizyjne w naszej firmie. Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Najbliższa kamera termowizyjna dostępna jest w Katowicach

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Jak zlecić wykonanie pomiarów termowizyjnych?

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_427. Realizujemy usługi na terenie całego kraju. Na nasze usługi wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi, możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia GliwiceKamera Termowizyjna Wypożyczalnia GliwiceKamera Termowizyjna Wypożyczalnia GliwiceKamera Termowizyjna Wypożyczalnia Gliwice

Co wykonuje się w Gliwicach za pomocą kamer termowizyjnych

 1. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, ul. Akademicka, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Zestaw do termowizji służy do pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym. Stanowi element stanowiska do projektowania i testowania systemów analizy obrazów i wizyjnej inspekcji stanu obiektów.
 2. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica , ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 3. Gliwice:
  1. NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska , ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kamera termowizyjna służy do analizy i monitorowania temperaturowego promieniowania podczerwieni. Kamera jest przeznaczona do montażu na bezzałogowych obiektach. Miniaturowa kamera termowizyjna wyposażona jest w dodatkowe elementy poszerzające jej możliwości. W skład całego urządzenia wchodzi: kamera termowizyjna ze standardowym obiektywem, dodatkowy obiektyw 35 mm, obudowa kamery wyposażona w złącze Lemo, złącze USB oraz złącze Gen-Lock do synchronizacji zewnętrznej.
  3. Silnik spalinowy spełniający emisje zanieczyszczeń min. EURO II służy do przeprowadzenia badań stanowisk-owych z wykorzystaniem opracowanych cykli jazdy oraz testu NEDC, które będą obejmowały rejestracje parametrów pracy napędu, zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń oraz pomiary cieplne silnika spalinowego (za pomocą posiadanej kamery termowizyjnej). Silnik posłuży także do badań obciążeń cieplnych rozrusznika i alternatora oraz układu chłodzenia podczas częstych włączeń i wyłączeń według cykli rzeczywistych oraz NEDC.
  4. Kamera termowizyjna przeznaczona do pomiaru promieniowania podczerwonego w zastosowaniu do diagnostyki systemów elektronicznych (laboratorium zaawansowanych technologii w automatyce, elektronice, informatyce)
  5. Kamera termowizyjna na stanowisku do pomiarów i diagnostyki ogniw fotowoltaicznych. Stanowisko do pomiarów termowizyjnych umożliwia wizualizację charakterystycznych parametrów określających jakość materiałów i gotowych ogniw fotowoltaicznych. Możliwe pomiary przestrzennych rozkładów efektywnego czasu życia nośników ładunku otrzymane metodą termowizyjną. Na stanowisku wykonuje się również badania służące do ujawniania miejsc upływności złączy i rozkładu rezystancji szeregowej w ogniwach fotowoltaicznych.
  6. Używa się również małogabarytowych oraz lekkich kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury in vivo powierzchni skóry człowieka

[uzp.bip.gov.pl]

Kamera Termowizyjna i nasza wypożyczalnia we Wrocławiu

Artykuł: Kamera Termowizyjna i nasza wypożyczalnia we Wrocławiu

Kamera Termowizyjna i nasza wypożyczalnia we Wrocławiu

Kamery Termowizyjne we Wrocławskiej Wypożyczalni można dostać od ręki

Największy pożytek z wypożyczanej kamery to: niska zapłata i prosta obsługa przy wysokiej jakości obrazu i zaawansowanej opcji MSX. Do wszystkich pożyczeń udostępniamy aplikację z wszechstronnym zbiorem opcji oraz możliwością wyciągnięcia szczegółowych danych z termogramów. Prócz tego każda osoba wypożyczająca kamerę może zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie opinii technicznej na temat zrealizowanych zdjęć. Umożliwiamy utwierdzenie lub obalenie tez powstałych podczas samodzielnego badania termowizyjnego.

Kamera Termowizyjna i nasza wypożyczalnia we Wrocławiu
Wypożyczalnia Kamer termowizyjnych we Wrocławiu – Jak przebiega proces wydzierżawienia kamery termowizyjnej?

1. Umówienie się na odbiór kamery termowizyjnej, płatność oraz treściwy trening z wykorzystania kamery termowizyjnej,
2.  Odebranie kamery termowizyjnej wraz z programem, przeprowadzenie pomiaru, zgranie zdjęć z kamery termowizyjnej,
3. Zwrot z kamery termowizyjnej w umówionym czasie (wpierw trzeba kamerę naładować),  odbiór faktury VAT.

wypozyczalnia termowizja

W pierwszej kolejności powinno się zadzwonić do nas i opisać nam o tym jaki komplikacja się pojawił. Może się okazać, że tylko fachowy załoga może sobie poradzić w danej sytuacji.

Kamera Termowizyjna i nasza wypożyczalnia we Wrocławiu

Realizujemy również badania Termowizyjne we Wrocławiu

Jeśli w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem wyjdzie na jaw, że nie jesteś w stanie sam znaleźć rozwiązania przy pomocy kamery termowizyjnej, wyślemy do Ciebie nasz Zespół. Wtedy przestajesz zaprzątać sobie głowę warunkami atmosferycznymi oraz wiedzą z zakresu budownictwa, instalacji i klimatyzacji. badanie termowizyjne

Nasz zespół dopasuje wszystkie elementy związane z termowizją i Twoim problemem do siebie i zadba o to by problem został rozwiązany należycie.

Kamera Termowizyjna i nasza wypożyczalnia we Wrocławiu

Po co wypożyczać kamerę termowizyjną lub zlecać badania termowizyjne?

Na zasilaniu c.o. jesteśmy w stanie oszczędzić nawet 40% ceny, zależnie od tego jakim paliwem zasilamy system grzewczy w domu. To mnóstwo pieniędzy, zwłaszcza jeżeli nasze rachunki opiewają na konkretne kwoty.
Termowizją naprawimy również komfort cieplny w naszych mieszkaniach, kuchniach, pokojach i salonach, a im lepiej się czujemy, tym przyjemniej się pracuje, mieszka, lub po prostu przebywa w gościach.
Dla dużych spółek, użycie kamery termowizyjne sprawdza się w diagnostyce stanu maszyn i instrumentów bez konieczności ich demontażu i przewożenia, czy rozkręcania.
Jest to też doskonały sposób na ekonomizację czasu i pieniędzy. Jak wiemy, fachowy serwis, szczególnie po upływie okresu gwarancji, potrafi istotnie nadszarpnąć kapitał.
Kolejnym impulsem, dla którego powinno się zwrócić uwagę na kamerę termowizyjną, jest bezpieczeństwo i aspekty zdrowotne.
Wyciek ciepła, nieszczelności instalacji, zawilgocenie, awarie sieciowe, elektroniczne i od groma innych zdarzeń losowych, są to czynniki wpływające na nasze życie.

Kamera termowizyjna to szybka i osiągalna dla wszystkich metoda na zlokalizowanie problemów, albo chociaż upewnienie się, że całość gra i działa solidnie. Konserwacja instalacji i bieżące przeglądy sieci ulegających częstym usterkom to najłatwiejszy sposób na ucieknięcie śmiertelnego zagrożenia.
Kamera Termowizyjna i nasza wypożyczalnia we Wrocławiu

Artykuł: Kamera Termowizyjna i nasza wypożyczalnia we Wrocławiu należy do grupy BATlab – Badania i Analizy Termowizyjne, wyrażamy zgodę oraz prosimy uprzejmie o udostępnianie tej strony osobom potencjalnie zainteresowanym naszymi usługami.

Grupa BATlab jest oficjalnym wykonawcą akcji Ciepły Kraków

Kamera Termowizyjna – Wypożyczalnia w Bytomiu

Artykuł: Kamera Termowizyjna dla Wypożyczalni w Bytomiu

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Kamera Termowizyjna w Wypożyczalni w Bytomiu? Jesteśmy na TAK!

Wypożycz kamerę termowizyjną w Bytomiu aby dokonać wyczerpującego i sumiennego badania ocieplenia swojego domu jednorodzinnego lub mieszkania, zlokalizować wyciek, mostki cieplne oraz przeprowadzić pozostałe badania do których przyda Ci się Kamera Termowizyjna.

wypozyczalnia termowizja
Wypożyczenie kamery termowizyjnej jest kierowane głównie do firm jednak osoby fizyczne również mogą skorzystać z naszych usług. Zanim zdecydujesz się na wynajem kamery termowizyjnej zadzwoń i sprawdź czy jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problem. Służymy przeszkoleniem z podstawowej obsługi kamer termowizyjnych jednak czasami zdarzają się sytuację gdy tylko nasi pracownicy będą w stanie Ci pomóc.

Termowizja w Bytomiu? Już dostępna!

Jeśli nie jesteś pewien czy podołasz wyzwaniu, zadzwoń do nas a otrzymasz rzetelną informację. Cennik naszych badań termowizyjnych możesz znaleźć w tej zakładce.

badanie termowizyjne

Im lepsza wiedza na temat kamery termowizyjnej tym lepsze efekty z jej wykorzystania. Jednak często wystarczy kamerę po prostu włączyć i problem widać jak na dłoni. Tak jest w przypadku wycieków. Nam zależy, aby rozwiązać Twoje problemy bez zbędnych wydatków.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Uproszczony Audyt Termomodernizacyjny to największa oszczędność na materiałach budowlanych

W naszej ofercie dysponujemy również uproszczonymi audytami energetycznymi. Dzięki nim zdobędziesz informację co i w jakiej kolejności termo-modernizować w przypadku Twojego domu.  Uproszczony Audyt Energetyczny jest to biznesplan dla robót budowlanych. Obliczamy ile wynosi inwestycja w docieplenie ścian, wymianę okien, ocieplenie poddasza następnie po jakim czasie się zwróci. Proponujemy tylko sprawdzone rozwiązania.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Masz kłopot? Zadzwoń i Wynajmij Termowizję w Bytomiu

Wracając do samych kamer i wypożyczalni termowizyjnej w Bytomiu. Kamera termowizyjna FLIR jest sprzętem wysokiej jakości, przy jednoczesnej prostocie obsługi. Do każdego z wypożyczanych przez nas egzemplarzy kamery termowizyjnej dołączone są odpowiednie akcesoria, kable, ładowarka, akumulator, instrukcje obsługi, dokumentacja oraz kalibracyjna. Wszystko to zapakowane jest w solidną walizkę, która pozwala wygodnie i bezpiecznie transportować nasze kamery termowizyjne.

Kamera Termowizyjna Wypożyczalnia Bytom

Artykuł: Kamera Termowizyjna – Wypożyczalnia w Bytomiu należy do grupy BATlab – Badania i Analizy Termowizyjne, wyrażamy zgodę oraz prosimy uprzejmie o udostępnianie tej strony osobom potencjalnie zainteresowanym naszymi usługami.

Grupa BATlab jest oficjalnym wykonawcą akcji Ciepły Kraków

 

Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! w Krakowie

Artykuł: Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! w Krakowie

Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! w Krakowie

Z Oświęcimia do Krakowskiej wypożyczalni termowizji jest tylko godzina drogi, to tyle samo czasu ile tracisz na przyrządzenie dobrego obiadu

Mieszkając w Oświęcimiu już w ciągu godziny jesteś w stanie Wypożyczyć kamerę termowizyjną w Krakowie. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Wypożycz termowizję żeby zrealizować rzetelne badania ocieplenia budynku, zlokalizować wyciek, mostki cieplne oraz przeprowadzić indywidualne badania. wypozyczalnia termowizja

Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! w Krakowie. Krakowski BATlab oferuje kamerę termowizyjną FlirE4 , które na co dzień jest użytkowana przez przedsiębiorstwa wykonywające przeglądy termowizyjne – jest to kamera wytrawna z kalibracją. Do największych zalet wypożyczanej kamery należy: korzystna należność i przystępna w obsługa przy fachowej jakości obrazu i zaawansowanej funkcji MSX oraz dodatkowo dostarczająca fenomenalny komfort podglądu na okazałym ekranie. Do każdego wypożyczenia udostępniamy oprogramowanie z okazałym pakietem funkcji oraz możliwością wyciągnięcia szczegółowych informacji z termogramów.

badanie termowizyjneNa domiar tego każda osoba wypożyczająca kamerę może zwrócić się do nas o opinię techniczną na temat wykonanych zdjęć, co umożliwia na utwierdzenie lub obalenie tez powstałych w podczas samodzielnego badania termowizyjnego bez robienia długich kursów lub studiów z fizyki budowli lub termodynamiki.

Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! w Krakowie

Być może nie obejdzie się bez profesjonalnych badań termowizyjnych

W pierwszej kolejności powinno się zadzwonić do nas i opisać nam komplikację jaka się pojawiła w Twoim domu. Może okazać się, że tylko fachowa załoga poradzi sobie ze znalezieniem rozwiązania w danej sytuacji.

Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! w Krakowie

Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! w Krakowie

Powód dla którego wypożyczamy termowizję jest z reguły jeden – gospodarność Polaków.
Pisząc gospodarność, mamy na myśli tylko aż do 50% ceny.
Samemu jesteś w stanie bez problemu sprawdzić Wyciek ciepła, nieszczelności instalacji, zawilgocenie, awarie sieciowe, elektryczne i masa innych czynników wpływających na nasze zdrowie i życie.

Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! w Krakowie

Dzierżawa kamery termowizyjnej zapewnia Państwu okazja w przystępnej cenie posłużyć się profesjonalnym sprzętem a potem zastosować zdjęcia do rozwiązanie problemu.

Artykuł: Oświęcim już może wypożyczać kamery termowizyjne! gdzie? w Krakowie należy do firmy BATlab – Badania i Analizy Termowizyjne, wyrażamy zgodę oraz prosimy uprzejmie o udostępnianie tej strony osobom potencjalnie zainteresowanym naszymi usługami.

Firma BATlab jest oficjalnym wykonawcą akcji Ciepły Kraków

Nowy Sącz wypożycza kamery termowizyjne w Krakowie

Artykuł: Nowy Sącz wypożycza kamery termowizyjne w Krakowie

Nowy Sącz wypożycza kamery termowizyjne w KrakowieNowy Sącz wypożycza kamery termowizyjne w Krakowie

Wypożyczenie kamery termowizyjnej w jest kierowane przede wszystkim do firm jednak osoby fizyczne także mają prawo skorzystać z naszych usług. Mieszkając w Nowym Sączu kamerę termowizyjną można śmiało wypożyczać na jeden z dwóch popularnych sposobów: wysyłkowo do paczkomatu lub bezpośrednio w Krakowie.

wypozyczalnia termowizja

Jeśli nie chcesz wypożyczyć termowizji to zamów nasze usługi termowizyjne

Zanim postanowisz się na dzierżawa kamery termowizyjnej zatelefonuj i sprawdź czy jesteś w stanie na własną rękę rozwikłać kłopot. Służymy przeszkoleniem z zasadniczej obsługi kamer termowizyjnych jednak nieraz zdarzają się sytuację gdy tylko nasi personel będą w stanie Ci pomóc. Jest to istotny czynnik, gdyż im lepsza wiedza na temat kamery termowizyjnej tym lepsze efekty z jej wykorzystania. W końcu właśnie o to nam chodzi, aby rozwiązać Twoje problemy.

badanie termowizyjneW naszej wypożyczalni termowizyjnej oferujemy sprzęt z najwyższej półki

W naszej ofercie wypożyczalni dysponujemy profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi, takimi jak używane przez firmy oferujące badania termowizyjne. Dzięki temu mamy pewność że wypożyczany przez Nas sprzęt będzie spełniał wszelkie wymagane standardy. Ponadto udostępniamy oprogramowanie, które jest w pełni kompatybilne z kamerą termowizyjną. Oferujemy również usługę obróbki zdjęć termowizyjnych wykonanych przez Państwa.

Nowy Sącz wypożycza kamery termowizyjne w Krakowie
Kamera termowizyjna FLIR jest sprzętem wysokiej jakości, przy jednoczesnej prostocie obsługi. Do każdego z wypożyczanych przez nas egzemplarza kamery termowizyjnej dołączone są odpowiednie akcesoria, kable, ładowarka, akumulator, instrukcje obsługi, dokumentacja kalibracyjna. Wszystko to zapakowane jest w solidną walizkę, która pozwala wygodnie i bezpiecznie transportować nasze kamery termowizyjne.

Nowo Sączanie najczęściej wypożyczają kamery termowizyjne wysyłkowo do paczkomatu

Wysyłkowa wypożyczalnia opiera się na dwóch typach kamer, Flir TG165 który możemy nazwać półprofesjonalnym i Flir E30 który jest jedną z najlepszych kamer dostępnych na rynku. Wraz z możliwościami kamery komplikuje się znacznie sposób jej używania dlatego dla mieszkańców Nowego Sącza którzy zamierzają zlokalizować wyciek lub straty ciepła lepszy rozwiązaniem jest TG165.

Nowy Sącz wypożycza kamery termowizyjne w Krakowie

Korporacjom i dużym zakładom energetycznym które dysponują personelem z gruntowną widzą z dziedziny budownictwa, fizyki budowli, termodynamiki lub posiadającymi tytuł inż. w podobnym zakresie bardziej przypadnie do gustu E30.Nowy Sącz wypożycza kamery termowizyjne w Krakowie

Wypożyczalnia Kamer termowizyjnych – Jak przebiega wynajem kamery termowizyjnej?

W pierwszej kolejności należy zadzwonić do nas i opowiedzieć nam o tym jaki problem się pojawił. Może się okazać, że tylko wykwalifikowany personel może sobie poradzić w danej sytuacji. Sam wynajem kamery termowizyjnej, przebiega szybko i sprawnie.

Po co w ogóle wypożyczać Kamery termowizyjne?

Przeznaczenia kamer termowizyjnych, jak wyżej pisaliśmy, są nader obfite, od przetestowania lub zlokalizowania przecieków termicznych, tzw. mostków termicznych / cieplnych, za wsparciem kamery termowizyjnej stwierdzić można czy odpowiednio zamontowana została stolarka okienna, wolno wykorzystywać kamer termowizyjnych do lokalizowania wycieków wody pod posadzką i na niewielkiej głębokości w gruncie.

Oszczędność, nie mamy na myśli tylko finanse. Jest to również oszczędność czasu. Termowizja obrazowa, to szybki sposób lokalizacji problemu. Im wcześniej zostanie on wykryty i zniwelowany, tym lepiej dla nas i dla naszych portfeli.
Na cieple oszczędzić potrafimy nawet 40% ceny, zależnie od tego jakim paliwem zasilamy system grzewczy w budynku. To dużo, zwłaszcza jeżeli nasze rachunki opiewają na spore kwoty.

Artykuł: Nowy Sącz wypożycza kamery termowizyjne w Krakowie należy do firmy BATlab – Badania i Analizy Termowizyjne, wyrażamy zgodę oraz prosimy uprzejmie o udostępnianie tej strony osobom potencjalnie zainteresowanym naszymi usługami.

Firma BATlab jest oficjalnym wykonawcą akcji Ciepły Kraków

Termowizja i Wypożyczalnia w Tarnowie i Krakowie

Artykuł: Termowizja i Wypożyczalnia w Tarnowie i Krakowie

wypozyczalnia termowizjaNasza wypożyczalnia w Krakowie jest również do dyspozycji mieszkańców Tarnowa

Jeśli jesteś mieszkańcem Tarnowa lub okolic to wypożycz kamerę termowizyjną w Krakowie. Będziesz mógł wykonać profesjonalne badania ocieplenia domu, zlokalizować wyciek, mostki cieplne oraz przeprowadzić pozostałe badania jakie potrzebujesz. Firma BATlab świadczy usługi wypożyczenia kamery termowizyjnej Flir , która na codzień jest używana przez firmy prowadzące przeglądy termowizyjne – jest to kamera profesjonalna z kalibracją.

Dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic udostępniamy aplikację Flir Tool z wszechstronnym zbiorem opcji oraz możliwość wyciągnięcia szczegółowych danych z termogramów. Oprócz tego każda osoba wypożyczająca kamerę w Krakowie może zwrócić się do nas o opinię techniczną na temat zrealizowanych zdjęć, co umożliwia utwierdzenie lub obalenie tez powstałych podczas samodzielnego badania termowizyjnego.

Bez robienia długich kursów, studiów z fizyki budowli lub termodynamiki poradzisz sobie z każdym problemem.

Badania Termowizyjne w Tarnowie

badanie termowizyjne
Zanim zdecydujesz się na dzierżawę kamery termowizyjnej zadzwoń i sprawdź czy jesteś w stanie własnoręcznie rozwiązać problem. Służymy przeszkoleniem z fundamentalnej obsługi kamer termowizyjnych jednak nieraz zdarzają się sytuację gdy tylko członkowie naszej załogi będą w stanie Ci pomóc. Jest to istotny czynnik, gdyż im większa wiedza na temat obsługi kamery termowizyjnej tym lepsze rezultaty z jej wykorzystania. W końcu właśnie o to nam chodzi, aby rozwiązać Twoje problemy.

Termowizja i Wypożyczalnia w Tarnowie i Krakowie

Termowizja i Wypożyczalnia w Tarnowie i Krakowie

Wysyłkowa wypożyczalnia termowizyjna w całej Polsce

W naszej ofercie wypożyczalni posiadamy specjalistyczne kamery termowizyjne, takie jak użytkowane są przez przedsiębiorstwa oferujące badania termowizyjne. Dzięki temu mamy pewność że wypożyczany przez Nas instrument będzie spełniał każde wymagane standardy. Jeśli jednak nie chcesz wybrać się do Krakowa lub wiesz, że nie potrzebujesz aż tak zaawansowanego sprzętu to zapytaj mailowo polska@batlab.pl o możliwość wypożyczenia kamery termowizyjnej wysyłkowo.

Termowizja i Wypożyczalnia w Tarnowie i Krakowie

Termowizja i Wypożyczalnia w Tarnowie i Krakowie.

Najem kamery termowizyjnej w Tarnowie, przebiega w następujący sposób:

1. Zatelefonuj do wypożyczalni kamer termowizyjnych;
2. Przeprowadzimy krótki wywiad telefoniczny w kwestii usterki/problemu;
3. Umówimy się na odbiór kamery termowizyjnej w Krakowie;
4. Podpisanie umowy, płatność oraz treściwy trening wdrożenia kamery termowizyjnej;
5. Zwrot kamery termowizyjnej w umówionym czasie (wpierw prosimy kamerę naładować);
6. Odbiór faktury VAT.

Bądźmy mądrzejsi i zadbajmy o jakość i bezpieczeństwo w naszych mieszkaniach i zakładach pracy, nie przepłacając.

kamera termowizyjna

audyt energetyczny

Artykuł Termowizja i Wypożyczalnia w Tarnowie i Krakowie należy do firmy BATlab – Badania i Analizy Termowizyjne, wyrażamy zgodę oraz prosimy uprzejmie o udostępnianie tej strony osobom potencjalnie zainteresowanym naszymi usługami

Firma BATlab jest oficjalnym wykonawcą akcji Ciepły Kraków

Kamera Termowizyjna Wynajem – Przegląd Wschodniej strony Rynku Głównego w Krakowie

Kamera Termowizyjna Wynajem – Przegląd Wschodniej strony Rynku Głównego w Krakowie

Kamera Termowizyjna Wynajem czyli badań termowizyjnych na rynku ciąg dalszy. Celem naszego przeglądu była wschodnia strona rynku czyli Bazylika Mariacka i pobliskie kamienice. Dwie wieże kościoła Mariackiego w tym momencie były pod okiem większości turystów gdyż był odgrywany hejnał. Hejnalista w podczerwieni nie występuje na filmie poniżej, ponieważ nie wychylił za murów nawet trąbki.

Odc 20. Okiem Kamery Termowizyjnej – Wschodnia Strona Rynku Głównego w Krakowie

Kamera Termowizyjna Wynajem z poprawionym logiem prezentuje się troszeczkę lepiej. Nadal nasza oglądalność jest na poziomie programów nadawanych grubo po 2 w nocy.  Nie trzeba się tym przejmować, na dzień dzisiejszy wykorzystujemy bardzo archiwalne materiały z kamery termowizyjnej. Jeśli przyjrzymy się dwóm wieżom Kościoła Mariackiego to zauważymy nad nimi delikatną tęczę.

Kamera Termowizyjna Wynajem - Przegląd Wschodniej strony Rynku Głównego w Krakowie

Kamera Termowizyjna Wynajem to nie seria śledcza ale znowu udało nam się odnaleźć fragment który umyka patrząc gołym okiem. Termogram poniżej przedstawia linę/węzeł lub inny materiał rozwieszony między wieżami Bazylik Mariackiej na Rynku Głównym w Krakowie. Można spokojnie powierzyć kamerze termowizyjnej wyszukanie wyszukanie najdziwniejszych elementów budynków, jak widzimy na zdjęciu termowizyjnym poniżej.

Kamera Termowizyjna Wynajem - Przegląd Wschodniej strony Rynku Głównego w Krakowie (2)