<

Kontakt

Kamera termowizyjna z nami w Twoim zasięgu

Kamera termowizyjna || Badania Termowizyjne || Certyfikat Energetyczny || Audyt Energetyczny || Wypożyczalnia Kamer Termowizyjnych

BATlab – Badania i Analizy Techniczne.

tel. 799 465 427

email:

kontakt@batlab.pl

Kamera Termowizyjna Wynajem - Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie (2)  

 

Kraków: Skarżyńskiego 5 oraz Batorego 25.

Katowice: Chorzowska

Wrocław: Rydygiera

Bytom: Bytomska

Kamera termowizyjna wynajem

Naszą podstawową działalnością są:

– Badania Termowizyjne za pomocą kamery termowizyjnej, anemometru, termo higrometru, pirometru dla budownictwa, przemysłu i osób fizycznych.

– Audyty Energetyczne na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej do 25% wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

– Świadectwa charakterystyki energetycznej potocznie zwanymi certyfikatami energetycznymi dla wszystkich rodzajów budynków.

– Szkolenia z obsługi kamery termowizyjnej, obsługi Flir Tool, sporządzania świadectw energetycznych, audytów energetycznych i prawa w energetyce.

– Wynajem kamer termowizyjnych i wideoboroskopów.

W skład powyższych zagadnień wchodzą takie terminy jak: lokalizacja wycieków, badania termowizyjne, pomiary termowizyjne, kamera termowizyjna, obsługa kamery termowizyjnej, wynajem kamery termowizyjnej, wypożyczalnia kamer termowizyjnych, lokalizacja mostków cieplnych, defekty izolacji, audyty energetyczne, premia termomodernizacyjna, premia z BGK, certyfikaty energetyczne, paszporty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej, budownictwo pasywne, próby szczelności, Blower door, szkolenia z obsługi kamery termowizyjnej, szkolenia z zakresu obsługi Flir Tool.

Kamera Termowizyjna Wynajem - Przegląd Wschodniej strony Rynku Głównego w Krakowie

Nasze Świadectwa kwalifikacyjne i certyfikaty:

Kamera Termowizyjna || Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do działalności audytora energetycznego NR 130/2014.

Zaświadczenie nr 1996, Fundacja Poszanowania Energii.

 

Kamera Termowizyjna || Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu projektowania OZC CO oraz charakterystyki energetycznej budynków.

HERZ – Armatura i Systemy Grzewcze.

 

 

Kamera Termowizyjna || Certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń organizowanych w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej.

 

Kamera Termowizyjna || Certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń organizowanych w ramach projektu „Młodzi Ludzie Sukcesu”.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

 

Kamera Termowizyjna || Dyplom ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku Energetyka w specjalności Energetyka Odnawialna.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Wydział Mechaniczny.

 

 

Kamera Termowizyjna || Dyplom ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Instalacje Cieplne i Zdrowotne.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Wydział Inżynierii Środowiska.

 

 

Kamera Termowizyjna || Grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie GRUPY 1.

Spełniono wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

10. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 2.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

 

 

Kamera Termowizyjna || Grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie GRUPY 2.

Spełniono wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontroli – pomiarów dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW.

3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.

5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.

6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.

7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacjie sprężonego powietrza i gazów technicznych.

8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw stałych, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.

10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Krakowie.

 

Kamera Termowizyjna || Grupa 3 – urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie GRUPY 3.

Spełniono wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontroli – pomiarów dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych

6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

10. Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 3, 6, 7 i 8.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Krakowie.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Termowizor

Termografia

Podczerwień

Celownik termowizyjny