+48 799-465-427

kontakt@batlab.pl

TELEWIZJA POLSKA S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

TVN S.A.

Politechnika Krakowska

Sodexo Polska

Polplast-Polska

ALPHA TECHNOLOGY

SELENA FM S.A.

WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH

BOCCARD POLSKA

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ

HOTEL ARŁAMÓW S.A.

EN-POL

„ROYALPACK, TATAR”

Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne świadczyliśmy m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Kamera termowizyjna z nami w Twoim zasięgu

Kamera termowizyjna || Badania Termowizyjne || Certyfikat Energetyczny || Audyt Energetyczny || Wypożyczalnia Kamer Termowizyjnych

BATlab – Badania i Analizy Techniczne.
tel. 799 465 427
mail: kontakt@batlab.pl

Kamera Termowizyjna Wynajem - Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie (2)

Kamery po kontakcie telefonicznym można odebrać:

  • Kraków ul. Batorego 25;
  • Katowice ul. Chorzowska;
  • Wrocław ul. Wieczysta;
  • Warszawa ul. Konstruktorska
  • Częstochowa ul. Królowej Bony
  • Bytom ul. Bytomska;
  • Kłobuck/Olesno/Lubliniec – w okolicach;

 

Kamera termowizyjna wynajem

– Wynajem kamer termowizyjnych i wideoboroskopów.

Naszą podstawową działalnością są:

– Badania Termowizyjne za pomocą kamery termowizyjnej, anemometru, termo higrometru, pirometru dla budownictwa, przemysłu i osób fizycznych.

– Audyty Energetyczne na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej do 25% wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

– Świadectwa charakterystyki energetycznej potocznie zwanymi certyfikatami energetycznymi dla wszystkich rodzajów budynków.

– Szkolenia z obsługi kamery termowizyjnej, obsługi Flir Tool, sporządzania świadectw energetycznych, audytów energetycznych i prawa w energetyce.

– Wynajem kamer termowizyjnych i wideoboroskopów.

W skład powyższych zagadnień wchodzą takie terminy jak: lokalizacja wycieków, badania termowizyjne, pomiary termowizyjne, kamera termowizyjna, obsługa kamery termowizyjnej, wynajem kamery termowizyjnej, wypożyczalnia kamer termowizyjnych, lokalizacja mostków cieplnych, defekty izolacji, audyty energetyczne, premia termomodernizacyjna, premia z BGK, certyfikaty energetyczne, paszporty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej, budownictwo pasywne, próby szczelności, Blower door, szkolenia z obsługi kamery termowizyjnej, szkolenia z zakresu obsługi Flir Tool.

Kamera Termowizyjna Wynajem - Przegląd Wschodniej strony Rynku Głównego w Krakowie

Nasze Świadectwa kwalifikacyjne i certyfikaty:

Kamera Termowizyjna || Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do działalności audytora energetycznego NR 130/2014.

Zaświadczenie nr 1996, Fundacja Poszanowania Energii.

Kamera Termowizyjna || Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu projektowania OZC CO oraz charakterystyki energetycznej budynków.

HERZ – Armatura i Systemy Grzewcze.

Kamera Termowizyjna || Certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń organizowanych w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej.

Kamera Termowizyjna || Certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń organizowanych w ramach projektu „Młodzi Ludzie Sukcesu”.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Kamera Termowizyjna || Dyplom ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku Energetyka w specjalności Energetyka Odnawialna.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Wydział Mechaniczny.

Kamera Termowizyjna || Dyplom ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Instalacje Cieplne i Zdrowotne.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Wydział Inżynierii Środowiska.

Kamera Termowizyjna || Grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie GRUPY 1.

Spełniono wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

10. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 2.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich.