TELEWIZJA POLSKA S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

TVN S.A.

Politechnika Krakowska

Sodexo Polska

Polplast-Polska

ALPHA TECHNOLOGY

SELENA FM S.A.

WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH

BOCCARD POLSKA

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ

HOTEL ARŁAMÓW S.A.

EN-POL

„ROYALPACK, TATAR”

Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne świadczyliśmy m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Termowizja w budownictwie to szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury na powierzchni badanego budynku przy pomocy kamery termowizyjnej. Każdy budynek o temperaturze wewnętrznej powyżej temperatury powietrza otaczającego emituje energię – tak, nawet pasywny. Wraz ze spadkiem współczynnika przenikania ciepła ilość strat energii z budynku jest malejąca.Wyróżniamy trzy kategorie budynków: ocieplone, źle ocieplone, niezaizolowane. Oprócz izolacji, winę za wysokie rachunki mogą ponosić okna, drzwi, połacie dachowe, fundamenty i wiele innych.

Na niski wynik rzeczywistego współczynnika przenikania ciepła ma wpływ: jakość i grubość materiału oraz montaż izolacji. Bardzo dużo ocieplonych budynków wymaga poprawy ze względu na kiepski montaż, cienka warstwę izolacji oraz kiepską jakość. Dzięki naszej wiedzy wiem gdzie szukać i jak poprawić defekty.

Nieocieplone budynki nie mają izolacji przez co możemy przyjąć straty na poziomie 100%. Podstawowe materiały budowlane takie jak cegła, beton, pustak nie są w stanie konkurować z izolacją jak np. wełna, styropian gdyż zazwyczaj potrzeba mur gruby na 30cm cegły by uzyskać sprawność jak przy 1 cm styropianu.

Badania termowizyjne w budynkach wykonuje się najczęściej zimą, ponieważ tylko wtedy zachodzi przewidywalna wymiana temperatur przez co badania termowizyjne mają skutek pozytywny. Badania poza sezonem są organizowane jedynie w szczególnych wypadkach.

Termowizja w Budownictwie – wybierz temat:

Wykonujemy badania termowizyjne domów jednorodzinnych

 • Kontrola termowizyjna izolacji: często wykonana izolacja termiczna nie spełnia pokładanych wymagań. Na podstawie naszego doświadczenia jesteśmy w stanie ocenić sprawność izolacji oraz przygotować dokumentację do reklamacji;
 • Kontrola termowizyjna okien i stolarki okiennej: chcesz zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? zastanawiasz się nad wymianą okien? dopiero co je wymieniłeś ale wieje z nich wiatr? Wykonamy przegląd termowizyjny okien i w zależności od potrzeb sporządzimy dokumentację techniczną lub znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów;
 • Rozpoznanie źródła grzybów i pleśni: zaciemnione narożniki ścian? grzyb wokół okien lub drzwi? Pleśń w łazience? diagnozujemy przyczynę i pomagamy w wyszukiwaniu natychmiastowych rozwiązań;
 • Pomoc w doborze izolacji termicznej
 • Lokalizacja wycieków i przebiegu instalacji c.o. i c.w.u.


Termowizja domów jednorodzinnych

Badania termowizyjne wykonujemy w oparciu o polskie normy PN-EN 13187:2001

Metoda jest stosowana do identyfikacji wielu rodzajów właściwości cieplnych, łącznie ze szczelnością na przenikanie powietrza komponentów stanowiących zewnętrzne obudowy budynków.

PN-EN 13187:2001 – wersja polska
"Właściwości cieplne budynków — Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku — Metoda podczerwieni"
Sektor: Budownictwo i Konstrukcje Budowlane
Organ Techniczny: Ochrony Cieplnej Budynków

Wykonujemy badania termowizyjne budynków wielorodzinnych i inwestycji developerów

Termowizja użytkowanych bloków mieszkalnych ma na celu pomóc w doborze materiałów przed rozpoczęciem termomodernizacji. Równie często budynki które zostały ocieplone w przeszłości wymagają kontroli termowizyjnej z uwagi na weryfikację aktualnego stanu. Coraz częściej wykonujemy również pracę na dopiero co zakończonych inwestycjach developerów aby sprawdzić jakość prac podwykonawców.

 • Kontrole termowizyjne dla budynków spółdzielni mieszkaniowych
 • Badania termowizyjne inwestycji developerskich
 • Kontrola termowizyjna pojedynczych mieszkań i bloków wspólnoty mieszkaniowejTermowizja domów wielorodzinnych

Badania termowizyjne wykonujemy w oparciu o polskie normy PN-EN 13187:2001

Metoda jest stosowana do identyfikacji wielu rodzajów właściwości cieplnych, łącznie ze szczelnością na przenikanie powietrza komponentów stanowiących zewnętrzne obudowy budynków.

 • Kontrola termowizyjna izolacji;
 • Kontrola termowizyjna okien i stolarki okiennej;
 • Rozpoznanie źródła grzybów i pleśni;
 • Pomoc w doborze izolacji termicznej;
 • Lokalizacja wycieków i przebiegu instalacji c.o. i c.w.u.;
 • Wykonanie ekspertyzy technicznej w sprawie likwidacji występującego zawilgocenia i powstawania pleśni w ościeżnicach okiennych, progach drzwi balkonowych oraz na ścianach zewnętrznych w pomieszczeniach lokali mieszkalnych
 • Wykonanie przeglądu termowizyjnego wykonanych robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej budynków (dz.u. 2014,poz. 1200).
 • Wykonania badań termowizyjnych zgodnie normą pn-en 13187 w celu potwierdzenia poprawności wykonania izolacji termicznej budynku.
 • Wykonanie termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynków, powietrznego badania szczelności budynków i audytów powykonawczych (ex post) dla wszystkich budynków objętych projektem.
 • Sprawdzenie poprawności wykonania docieplenia obiektów (inwestycji), za pomocą kamery termowizyjnej.
 • Wykonanie badania w okresie gwarancji podczas pierwszego sezonu zimowego. Przeprowadzanie badania termowizyjnego budynku zgodnie z procedurą opisaną pn-en 13187:2001 (właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni). Przeprowadzenie badania powietrznej szczelności budynku zgodnie z procedurą opisaną w pn-en iso 9972:2015-10 (cieplne właściwości użytkowe budynków — określanie przepuszczalności powietrznej budynków – metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora) zarówno przy podciśnieniu jak i przy nadciśnieniu, z jednoczesnym wykonaniem badań termowizyjnych. Sporządzenie raportu potwierdzającego wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją oraz z załącznikiem nr 2 wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, wykonanie ponownego badania, w celu potwierdzenia ich prawidłowego usunięcia.

Wykonujemy badania termowizyjne hal i magazynów

Kontrola termowizyjna w budynkach przemysłowych jest wykonywana najczęściej przed termomodernizacją. Lokalizuje się dodatkowe źródła ciepła, stan stolarki okiennej lub możliwość docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu.


Termowizyjna magazynów i hal produkcyjnych

Badania termowizyjne wykonujemy w oparciu o polskie normy PN-EN 13187:2001

 • Kontrola termowizyjna izolacji;
 • Lokalizacja źródeł ciepła za pomocą kamery termowizyjnej
 • Przegląd termowizyjny urządzeń energetycznych i szaf rozdzielczych
 • Kontrola termowizyjna okien i stolarki okiennej;
 • Rozpoznanie źródła grzybów i pleśni;
 • Pomoc w doborze izolacji termicznej;
 • Lokalizacja wycieków i przebiegu instalacji c.o. i c.w.u.
 • Przeprowadzenie badań termowizyjnych zgodnie z normą pn-en 13187 w celu potwierdzenia poprawności wykonania izolacji termicznej budynku. Dostarczenie raportu termowizyjnego jako załącznika do odbioru końcowego inwestycji.

Termowizja szkół, urzędów i sal gimnastycznych

Kontrola termowizyjna w szkołach, urzędach i salach gimnastycznych jako kontrola powykonawcza lub badanie określające aktualny stan budynków. Weryfikujemy stan stolarki okiennej i ścian zewnętrznych lub możliwość docieplenia istniejącego budynku.Termowizyjna urzędów, sal gimnastycznych i szkół

Badania termowizyjne wykonujemy w oparciu o polskie normy PN-EN 13187:2001

 • Kontrola termowizyjna izolacji;
 • Kontrola termowizyjna okien i stolarki okiennej;
 • Rozpoznanie źródła grzybów i pleśni;
 • Pomoc w doborze izolacji termicznej;
 • Lokalizacja wycieków i przebiegu instalacji c.o. i c.w.u.
 • Przegląd termowizyjny w zakresie ochrony i konserwacji zabytków
 • Pełnienie funkcji audytora energetycznego oraz weryfikacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego wykonywanego w standardzie obiektu energooszczędnego
 • Termowizja inwestycji w okresie gwarancyjnym po odbiorze końcowym robót budowlanych w pierwszym sezonie grzewczym. Badanie kamerą termowizyjną w celu sprawdzenia poprawności zaizolowania całego budynku i sprawdzenia czy nie występują mostki termiczne na wykonanym dociepleniu obiektu zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity dz. U. 2013. Nr 243 poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
 • Przygotowanie raportu termowizyjnego do odbioru końcowego inwestycji. Raport z przeprowadzonych badań termowizyjnych wykonany zgodnie normą pn-en 13187 w celu potwierdzenia poprawności wykonania izolacji termicznej budynku.
 • Sporządzimy dokumentację techniczną powykonawczą z kontroli termowizyjnej. Badanie zostanie przeprowadzone w okresie gwarancyjnym po odbiorze końcowym robót budowlanych w pierwszym sezonie grzewczym. Termowizja w celu sprawdzenia poprawności zaizolowania całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne na wykonanym dociepleniu obiektu zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. Z późniejszymi zmianami (tekst jednolity dz. U. 2010. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami); ( dz. U. Nr 201, poz. 1240 rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 06.11.2008r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej).
 • Prace kontrolno-pomiarowe oraz badanie termowizyjne budynku publicznego. Zakres prac obejmuje kontrole termowizyjną: nadproży, wieńców, stropów i stropodachu, pokrycia dachu wraz z izolacją, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, izolacji termicznej, elewacji zewnętrznej, instalacji elektrycznej, instalacji fotowoltaicznej, pomieszczeń gospodarczych.
 • Wykonanie badania przyłącza kanalizacji sanitarnej kamerą termowizyjną; wykonanie badania przyłącza kanalizacji deszczowej kamerą termowizyjną; wykonanie pomiaru termowizyjnego przyłącza cieplnego c.o.;
 • Wykonanie termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynków, powietrznego badania szczelności budynków i audytów powykonawczych (ex post) dla wszystkich budynków objętych projektem termomodernizacyjnym finansowanym ze środków UE lub NFOŚiGW.

Warunki współpracy

 • Na nasze usługi wystawiamy Faktury
 • Badanie termowizyjne w budownictwie realizujemy bezproblemowo. My dbamy o właściwy dobór terminu badania tak by zlokalizować wszystkie defekty budynku.
 • Badanie termowizyjne budynku jednorodzinnego trwa ok 3 godziny, termowizja bloku mieszkalnego, szkoły i urzędu ok 6 godzin.
 • Raport termowizyjny wykonujemy do 7 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu badania.
 • W trakcie realizacji usługi możesz wypożyczyć kamerę termowizyjną.
 • Nasze pomiary w budownictwie wykonujemy na podstawie PN 13187 (Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni).


 • W celu wykonywania pomiarów wymagane są odpowiednie warunki atmosferyczne dlatego termin wykonania usługi będzie każdorazowo ustalany indywidualnie.
 • Wykonanie badania termowizyjnego budynku wymaga odpowiedniego przygotowania obiektu, jeśli decydujesz się na naszą usługę należy pamiętać o wskazówkach podanych przez operatora kamery termowizyjnej. W trakcie termografii wskazujemy defekty i przedstawiamy naszą ocenę klientowi, na bieżąco, już podczas badania. W raporcie z badań przedstawiamy szczegółową analizę termogramów.


Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.