TELEWIZJA POLSKA S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

TVN S.A.

Politechnika Krakowska

Sodexo Polska

Polplast-Polska

ALPHA TECHNOLOGY

SELENA FM S.A.

WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH

BOCCARD POLSKA

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ

HOTEL ARŁAMÓW S.A.

EN-POL

„ROYALPACK, TATAR”

Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne świadczyliśmy m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Lokalizacja wycieków wody oraz wskazanie przebiegu instalacji

Lokalizacja wycieków i przebiegu instalacji c.o. i c.w.u.: lokalizujemy wycieki z instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego oraz kanalizacji.

Jak przebiega standardowy proces lokalizacji wycieków?

 • Po konsultacji telefonicznej z naszym przedstawicielem:
  • przyjedzie do Państwa operator kamery termowizyjnej aby zdiagnozować problem
  • lub wypożyczymy Państwu sprzęt do samodzielnej lokalizacji
 • Wycieki lokalizowane są już podczas badania, nie muszą Państwo czekać na wyniki

Jaka jest skuteczność lokalizacji wycieków?

 • Jeśli mielibyśmy określić szanse na zlokalizowanie wycieku w procentach, to:
  • 99% – wycieki z ogrzewania podłogowego
  • 95% – kanalizacja
  • 90% – wycieki z ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania
  • w przypadku zimnej wody należy zmienić kierunek przepływu
 • W niektórych wypadkach szanse się zmniejszą np. instalacja jest przykryta bardzo grubą warstwą izolacji

W jakim okresie mogę liczyć na lokalizację wycieku?

 • Wycieki lokalizujemy przez cały rok

Uzyskałem już wystarczające informacje, jak mogę się z Państwem skontaktować?

 • W przypadku wycieków preferujemy kontakt telefoniczny – nasza reakcja będzie najszybsza
  • Tel. kontaktowy to 799-465-427
Usługi lokalizacji wycieków czyli co badamy kamerą:
 • przecieki i miejsca zawilgocenia dachów, ścian, balkonów,
 • nieszczelność instalacji ciepłej wody, ogrzewania podłogowego,
 • uszkodzenia rur pod boazerią lub płytkami,
 • badanie termowizyjne pozwala na wykrywanie i lokalizację wszelkiego rodzaju wad i usterek, np. wycieków wody z instalacji,
 • lokalizowaniu rur wypełnionych ciepłą cieczą oraz nieszczelności i wycieków w nich występujących
 • miejsca, w których występują zawilgocenia, a także ich intensywność,
 • pracę ogrzewania podłogowego (wodnego i elektrycznego),
 • miejsca wycieków c.w.u., c.o., wodnego ogrzewania podłogowego, a także miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego.
 • badanie stanu otuliny centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z urządzeniami do przygotowania ciepłej wody,
 • przecieki z instalacji wodnej,
 • diagnozowanie przyczyn występowania grzybów, pleśni
 • lokalizowanie przebiegu lub usterek instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
 • zlokalizować miejsce zawilgoceń i zagrzybień budynku
 • zlokalizować przebieg instalacji grzewczych
 • znaleźć miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego
 • badanie termowizyjne piwnicy budynku po zalaniu wodą
 • wykrycie usterek ogrzewania podłogowego,
 • lokalizację zawilgoceń,
 • wskazać miejsca uszkodzeń, wycieków z ogrzewania podłogowego
 • zlokalizować ubytki wody w instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • określić stan rurociągów przesyłowych centralnego ogrzewania,
 • badania jakości pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
 • odwzorowania przebiegów oraz lokalizacji wycieków CO i CWU,
 • określania przebiegu i wykrywania ewentualnych wad ogrzewania podłogowego.
 • zawilgocenia i miejsca podatne na rozwój pleśni
 • problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania
 • nieszczelności i wycieki
 • przebieg instalacji w ścianach i podłogach
 • nierównomierną pracę ogrzewania podłogowego bądź grzejników
 • lokalizacja pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej
 • lokalizacja wycieku z instalacji centralnego ogrzewania. Nieszczelność charakteryzuje się przegrzewam w miejscu wycieku oraz anomaliami termicznymi okolic wycieku w skutek odparowywania wody.
 • brak izolacji na przewodach grzewczych w posadzce klatki schodowej.
 • wyciek spowodowany nieszczelnością na połączeniu przyłącza grzejnika łazienkowego.
 • wyciek z instalacji centralnego ogrzewania przewodu grzejnego.
 • wyciek w posadzce przewodu grzewczego z instalacji ogrzewania podłogowego.
 • wyciek w posadzce z przewodu grzejnego doprowadzającego do grzejnika ściennego.
 • wyciek pod płytkami łazienkowymi na przyłączu elastycznym c.w.u. do baterii bidetowej.
 • wyciek pod posadzką z przyłącza c.w.u. do baterii umywalkowej.
 • zaciek na suficie spowodowany nieszczelnością odpływu wannowego na wyższej kondygnacji budynku.
 • lokalizujemy i określamy zakres i intensywność zawilgoceń elementów budynku,
 • odwzorowujemy przebiegi i instalacji c.o., c.w.u., ogrzewania podłogowego,
 • lokalizujemy miejsca uszkodzeń instalacji c.o., c.w.u., ogrzewania podłogowego
 • lokalizacja zawilgocenia w ścianach
 • kontrola systemów i instalacji grzewczych
 • zbadanie jakości pracy ogrzewania podłogowego