TELEWIZJA POLSKA S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

TVN S.A.

Politechnika Krakowska

Sodexo Polska

Polplast-Polska

ALPHA TECHNOLOGY

SELENA FM S.A.

WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH

BOCCARD POLSKA

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ

HOTEL ARŁAMÓW S.A.

EN-POL

„ROYALPACK, TATAR”

Badania termowizyjne i pomiary termowizyjne świadczyliśmy m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Wykonywaliśmy usługi m.in. dla:

Badanie Termowizyjne Budynków

Kontrola termowizyjna izolacji: często wykonana izolacja termiczna nie spełnia pokładanych wymagań. Na podstawie naszego doświadczenia jesteśmy w stanie ocenić sprawność izolacji, zaproponować sposoby poprawy termoizolacji oraz w szczególnych przypadkach, przygotować dokumentację do reklamacji;

Jak przebiega standardowy proces kontroli termowizyjnej izolacji dla budynków jednorodzinnych i mieszkań?

 • Po konsultacji telefonicznej z naszym przedstawicielem wpisujemy Twój budynek do naszego systemu
 • Kiedy w Twojej lokalizacji pojawi się odpowiednia pogoda system wysyła alert
 • Dzwonimy do Ciebie i ustalamy termin (z kilkudniowym wyprzedzeniem)
  • jeśli proponowany termin jest dla Państwa nieodpowiedni, prosimy się nie martwić – ustalimy nowy
 • Operator kamery termowizyjnej rozpoczyna kontrolę
 • Już podczas kontroli termowizyjnej operator informuje Cię o zlokalizowanych wadach
 • Bezpośrednio po badaniu otrzymujesz pełne podsumowanie wszystkich wad wraz z sugerowanymi metodami rozwiązania problemu
 • Do dwóch tygodni od zakończenia badania otrzymujesz raport wraz z opinią techniczną o stanie budynku

W przypadku badań całych kamienic, bloków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej etc. proponowany przebieg badania jest przygotowywany indywidualnie.

Czy kontrola operatora kamery dotyczy jedynie ścian i ich izolacji?

 • Operator kamery termowizyjnej wykonuje kontrolę ścian i ich izolacji, poddaszy, okien, drzwi, wentylacji oraz sprawdza warunki cieplno-wilgotnościowe w budynku. Uważamy, że doradzanie zawsze powinno odbywać się na podstawie kompleksowych badań budynku.

W jakim okresie mogę liczyć na wykonywanie badań termowizyjnych moich okien?

 • W zależności od panujących warunków atmosferycznych, w ciągu jednego sezonu termowizyjnego pojawia się ok 50 dni w których można wykonać badania termowizyjne. W jakich porach wykonujemy kontrole termowizyjne;
  • dni które spełniają normy występują zazwyczaj od grudnia do końca kwietnia,
   • czasami zdarzają się odpowiednie dni na badania termowizyjne w maju i listopadzie
  • od Pn.-Sob.
  • w godzinach od 5:00 do 24:00;
 • Nasze badania wykonujemy na podstawie obowiązujących polskich norm, a w szczególności:
  • PN-EN-ISO-13187
  • PN-EN-ISO-13788
 • Badań termowizyjnych niemożna wykonywać codziennie z uwagi na ciągłe zmiany pogody na terenie Polski. Z tego powodu nie zawsze zadzwonimy do Państwa w pierwszym dogodnym okresie (w szczycie sezonu ustalamy kolejkę), jednak prosimy się nie martwić, do końca kwietnia zawsze realizujemy 100% przyjętych zleceń.
Przykładowe usługi termowizyjne czyli co badamy kamerą:
 • brak ciągłości izolacji, uszkodzoną lub źle ułożoną izolacje,
 • poprawność wykonania zadań inwestorskich przeprowadzonych przez zewnętrzne firmy, np: docieplenie elewacji, poddasza, stropodachów,
 • jakość wykonania prac budowlanych, a w szczególności: wykonanie izolacji ścian oraz dachu,
 • badanie termowizyjne pokazuje również miejsca występowania temperatury poniżej punktu rosy na przegrodach czy niewłaściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu,
 • błędy wykonawcze w ociepleniu oraz mostki termiczne mające wpływ na zwiększone zużycie ciepła,
 • właściwości termiczne ścian i przegród,
 • przerwy w izolacji termicznej budynków,
 • pęknięcia przegród,
 • pracę wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
 • ocenę przegród cieplnych takich jak ściany zewnętrzne, dach i fundamenty,
 • wskazanie wad badanych przegród,
 • wskazanie ewentualnych zawilgoceń wynikających z kiepskiej izolacji ściany,
 • określenie jakości izolacji stropodachu,
 • dokładne miejsca ucieczki ciepła z budynku,
 • występowanie mostków termicznych,
 • kontrola stanu technicznego budynku/budowli z uwzględnieniem izolacyjności cieplnej,
 • kontrola prac budowlanych związanych z wykonaniem ocieplenia budynku/budowli
 • określenie obszarów o obniżonych właściwościach cieplnych przegród budowlanych,
 • kontrola efektywności energetycznej nieruchomości,
 • zlokalizowanie oraz ocena stanu mostków termicznych obiektu
 • zdiagnozowanie wad izolacji budynku
 • wykrycie przerwy izolacji termicznej budynku
 • badanie termowizyjne sklepu dyskontowego ocieplonego bloczkami komórkowymi
 • termowizja bloku mieszkalnego ocieplonego styropianem
 • kontrola izolacji poddasza ocieplonego pianką poliuretanową
 • pomiar termowizyjny kontenera mieszkalnego
 • badania termowizyjne domu jednorodzinnego ocieplonego wełną
 • lokalizacja niewłaściwie zaizolowanych narożników, np. termowizja ściany w domku kanadyjskim
 • kontrola stanu izolacji termicznej przegród zewnętrznych obiektu,
 • wskazanie mostków termicznych,
 • badanie szczelności oraz stanu izolacyjności przegród chłodni,
 • kontrola izolacji cieplnej samochodowych naczep chłodniczych,
 • badanie rozkładu temperatury na meblach chłodniczych,
 • zweryfikowanie wielkości strat energii cieplnej w budynku sądu,
 • lokalizacja mostków termicznych budynku gospodarczego,
 • sprawdzania szczelności izolacji szeregowców, potwierdzenie parametrów i jakości wykonania z umową developera,
 • wszelkie ubytki, mostki termiczne w istniejącej izolacji termicznej budynku wspólnoty powodujące straty energii cieplnej,
 • miejsca w kamienicy o obniżonych właściwościach izolacyjnych
 • brak ciągłości izolacji termicznej budynków spółdzielni mieszkaniowych
 • badania poprawności montażu izolacji domów bliźniaczych
 • wskazanie miejsc ucieczki ciepła w mieszkaniu w bloku
 • lokalizacja nieciągłości izolacji oraz zatorów
 • infiltracja zimnego powietrza przez właz dachowy,
 • brak skutecznej izolacji fundamentów i liczne liniowe mostki cieplne na obudowie familoka,
 • wychłodzony narożnik bloku mieszkalnego, który jest przyczyną pleśni w kuchni,
 • wychłodzenie ścian i narożnika w sypialni. Zjawisko jest spowodowane kiepskim montażem izolacji ściany zewnętrznej. Powoduje to często tworzącą się pleśń, która może się rozprzestrzeniać po sypialni. Wskazujemy dokładne miejsce i sposób poprawy izolacji ściany i sposób osuszenia.
 • przeciągi z gniazdek elektrycznych w mieszkaniu na ścianie zewnętrznej. Skutek zaniedbania przez wykonawcę wybranego przez developera. Zmniejszenie grubości izolacji ściany zewnętrznej i kompletny braku izolacji pod puszką elektryczną.
 • niewłaściwie ułożona wełna termiczna na poddaszu i ścianie szczytowej, która w przyszłości spowoduje wychodzie narożnika, kondensację wilgoci i pleśń.
 • zawilgocenie połączenia ściany ze stropem ostatniej kondygnacji budynku. Rozwój grzyba na połaciach jest spowodowany błędami wykonawczymi montażu wełny.
 • lokalizujemy powierzchniowe, liniowe i punktowe mostki termiczne – duże i małe miejsca przerw w izolacji termicznej budynku,
 • lokalizujemy pęknięcia przegród nie widoczne gołym okiem,
 • ocena termowizyjna jakości izolacji cieplnej
 • diagnostyka wad konstrukcyjnych izolacji
 • analiza skorupy budynku
 • badania nieszczelności izolacji w dachach płaskich z powodu systematycznego przenikania wilgoci
 • ocena jakości wykonania izolacji PUR poddasza