Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Wykonujemy kontrole fotowoltaiki w Zabrzu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofe­rujemy spo­rzą­dze­nie pełnej kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji na terenie Zabrza i okolic.

W ramach naszych usług wyko­nu­jemy badania i analizy termowizyjne systemów fotowoltaicznych oraz raporty i opinie techniczne z przeprowadzonej kontroli na terenie Zabrza i woj. Śląskiego.

Jak zlecić wykonanie kontroli fotowoltaiki za pomocą termowizji w Zabrzu

Napisz na adres mailowy: kontakt@batlab.pl (czynny 24h/7) lub zadzwoń tel: +48_799_465_428. Realizujemy usługi na terenie całego kraju, jednak naszą domeną jest Śląsk. Na nasze usługi kontroli systemów fotowoltaicznych wystawiamy FV 23%!

Pozostałe usługi termowizyjne

Sprawdź inne nasze usługi kamerą termowizyjną, być może oprócz kontroli instalacji fotowoltaicznej możemy dla Państwa wykonać inną usługę kamerą termowizyjną.

Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu Termowizja fotowoltaiki w Zabrzu

Nasza termowizja jest fantastycznym rozwiązaniem dla specjalistów zajmujących się administracją budynków lub nadzorem ruchu. Dzięki naszym pomiarom obiektów/systemów z wykorzystaniem termografii zyskasz w oczach swego Pracodawcy.

Nasze przeglądy kamerą termowizyjną znalazły zastosowanie w wielu obiektach komercyjnych oraz przemysłowych. Umożliwiają diagnostykę urządzeń, inspekcję elektryki, a także weryfikację izolacji budynków. Zamawiając nasze usługi termowizyjne do lokalizacji i diagnostyki Twoich problemów redukujesz koszty i oszczędzasz swój czas i pracowników.

Odkrycie nawet małej temperatury na przewodzie uziemiającym będzie wstanie wskazywać na poważne nieprawidłowości w instalacji elektrycznej i w efkcie skończyć się pożarem. Tylko dzięki naszym usługą termowizyjnym jesteście w stanie poddać próbie całą instalację w krótkim czasie.

Pozostałe informacje oprócz termowizyjnej kontroli paneli fotowoltaicznych i ich instalacji

Zabrze (niem. Hindenburg, śl. Zobrze) – miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Leży na Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 177 188 mieszkańców [Wikipedia].

Katowice: przetarg znak 1/2010 – roboty dociepleniowe elewacji. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35 C/21, 40-168 Katowice, woj. śląskie. Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 7a,7b o powierzchni docieplenia 3008,17 m2 z remontem balkonów, wejść i kolorystyką elewacji oraz budowa dźwignika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem badań termowizyjnych docieplonego budynku oraz opracowaniem dokumentacji termowizyjnej wykonanego docieplenia budynku ( w najbliższym okresie grzewczym). Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia, w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w dokumentacji przetargowej, tj. w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót – załącznik Nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 8 do SIWZ [uzp.bip.gov.pl].

Gliwice: Dostawa stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych – kamery z wyposażeniem, komputera do akwizycji i analizy obrazów oraz obiektywu do kamery termowizyjnej w podziale na 2 zadania. A) Zadanie 1 – Element stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- kamera z wyposażeniem oraz komputer do akwizycji i analizy obrazów 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1.1. jednej kamery z wyposażeniem, jest to aparatura, składająca się z kamery matrycowej, zestawu obiektywów, zestawu oświetlaczy, jednostki centralnej z kartą akwizycji oraz oprogramowania. Aparatura służyć będzie do rejestracji obrazów obiektów technicznych (elementy maszyn i urządzeń) przemieszczanych na podajniku. (kamery cyfrowe). 1.2. jednego komputera do akwizycji i analizy obrazów. (Komputery osobiste) B) Zadanie 2 – Element stanowiska do diagnostyki wizyjnej obiektów technicznych- obiektyw do kamery termowizyjnej 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego obiektywu o ogniskowej 50mm, przeznaczonego do uzupełnienia możliwości obserwacyjnych posiadanej przez Zamawiającego kamery termowizyjnej VarioCam Head firmy InfraTec posiadającej niechłodzony niskoszumowy detektor mikrobolometryczny o rozdzielczości 640×480 pikseli. (kamery cyfrowe) [uzp.bip.gov.pl].