Zielona Góra termowizja

Termowizja w Zielonej Górze

W Zielonej Górze, termowizja jest zaawansowaną technologią umożliwiającą obrazowanie różnic w temperaturze obiektów i otoczenia, wykorzystując promieniowanie podczerwone. W medycynie, termowizja pomaga w diagnozowaniu schorzeń oraz monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. Inspektorzy termowizyjni w Zielonej Górze wykorzystują tę technologię do oceny stanu technicznego budynków, identyfikacji problemów z izolacją termiczną oraz optymalizacji zużycia energii. Termowizja odgrywa także istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Zielonej Górze, umożliwiając monitoring obszarów miejskich, zwłaszcza w godzinach nocnych, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.