Poznań termowizja

Termowizja w Poznaniu

Termowizja w Poznaniu jest zaawansowaną technologią opartą na analizie i wizualizacji różnic w temperaturze obiektów i otoczenia, wykorzystując promieniowanie podczerwone. W tym mieście, termowizja ma zastosowanie w dziedzinie medycyny, wspomagając diagnostykę oraz monitoring pacjentów, a także pomaga w badaniach naukowych, umożliwiając badania przyrodnicze oraz geologiczne. Inspektorzy termowizyjni w Poznaniu wykorzystują tę technologię do oceny stanu budynków, identyfikacji problemów z izolacją termiczną i optymalizacji zużycia energii. Ponadto, termowizja stanowi narzędzie wspierające bezpieczeństwo publiczne w Poznaniu, ułatwiając monitorowanie obszarów miejskich, zwłaszcza w godzinach nocnych.