Szczecin termowizja

Termowizja w Szczecinie

W Szczecinie, termowizja stanowi innowacyjną technologię opartą na detekcji i wizualizacji zmian w temperaturze otoczenia i obiektów, przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. W dziedzinie medycyny, termowizja wspomaga diagnostykę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, co przyczynia się do poprawy opieki zdrowotnej. Inspektorzy termowizyjni w Szczecinie wykorzystują tę technologię do oceny stanu technicznego budynków, identyfikacji problemów z izolacją termiczną oraz optymalizacji zużycia energii. Termowizja odgrywa także istotną rolę w kontekście bezpieczeństwa publicznego w Szczecinie, umożliw